(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง
(Story Coaching)
เปิดอบรม วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง

     ประเด็นสำคัญ
       เรื่องเล่า...ทำให้ผู้ฟังเชื่อมโยงเรื่องของตัวเอง
      เนื้อหา...เปิดกว้างทางความคิด
      คำสำคัญ...เข้าถึงคุณลักษณะแต่ละบุคคล
      คำถาม...ชวนคิดสร้างผลลัพธ์ใหม่
      รูปแบบ...สร้างกรอบที่ครบถ้วน
      จังหวะการเล่า...กระตุ้นจูงใจ

      เทคนิคการออกแบบเรื่องเล่าของตัวเอง
      จุดประสงค์ของการเล่าเรื่อง (Objective) ชัดเจน
      ความรู้ ความเข้าใจ (Resource) สอดคล้องกัน
      หลักการสร้างแนวคิด (Principle) กระตุ้นความคิดได้
      กรอบของเรื่องเล่า (Frame) สร้างภาพให้ผู้ฟังเห็นคล้อยตามได้
      เหตุการณ์ที่ใช้เป็นเนื้อเรื่อง (Event) เชื่อมโยงผู้ฟังได้
      จังหวะของการชวนคิด (Tempo) คำนึงถึงคุณลักษณะของผู้ฟัง

      รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      เรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิด
      สร้างเรื่องเร่งชวนคิดของตัวเองด้วย Workshop
      นำเสนอเรื่องเล่าให้เพื่อนๆ ฟังใน Class
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยการถอดบทเรียน (Unpack)
      เสริมสร้างเทคนิคเพิ่มเติมจากการเรียนรู้จากเพื่อนๆ

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
Adult Learning กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          Adult Learning การบรรยายเนื้อหา
          Adult Learning Work shop สร้างสถานการณ์
          Adult Learning เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Adult Learning การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
Adult Learning วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

 
ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
5,000 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|