(หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตรฝึกอบรม การเรียนรู้โลกของการโค้ชเชิงปฏิบัติการ

(The World of Coaching in Practice)
[ปิดรับสมัครแล้วครับ]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 การเรียนรู้โลกของการโค้ชเชิงปฏิบัติการ

   “การโค้ช (Coaching) คือ การดึงศักยภาพของผู้อื่นให้นำออกมาใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยการใช้คำถามเปิด เชิงบวก กระตุ้นให้คิด เพื่อเลือกวิธีการไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองมากที่สุด”

"การเรียนรู้โลกของการโค้ช ทำให้สามารถแยกแยะ เรื่องศาสตร์การพัฒนาตัวเอง ออกมาจากโลกของการโค้ช ได้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจการโค้ชอย่างแท้จริง"

เนื้อหาของหลักสูตร สร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง

Adult Learning ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโค้ช (Principle of Coaching)
Adult Learning ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช (Science of Coaching)
Adult Learning การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
Adult Learning การสร้างกระบวนการโค้ช (Coaching Process)
Adult Learning การนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ

กิจกรรม : การโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง

Adult Learning การเรียนรู้บทบาทต่างๆ จากการฟัง
Adult Learning การเรียนรู้ทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง
Adult Learning Role Playing : การโค้ชตามกระบวนการ GROW Model
Adult Learning Role Playing : การโค้ชจากกรณีศึกษาจริง (Case Study)
Adult Learning การฝึกฝนการโค้ชด้วย Triad Coaching
Adult Learning การดูวิดีโอการโค้ชสด และการถอดบทเรียนจริง
Adult Learning การฝึกหัดการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools in Practice)

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ดำเนินการ

Adult Learning การสอนแนว Training & Group Coaching Process
Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
Adult Learning การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง (Active Learning)
Adult Learning การโค้ชเชิงปฏิบัติการโค้ชจริง (Role Playing)
Adult Learning การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools) เพื่อปฏิบัติ
Adult Learning การใช้คู่มือ (Workbook) ดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ

พิเศษสุดๆ กับผู้เรียนหลักสูตรนี้
ผู้เรียนได้รับฟรี หนังสือโลกของการโค้ช (The World of Coaching) ท่านละ 1 เล่ม พร้อมกับคู่มือจิ๋ว เล่ม 9, 10, 1 อีกท่านละ 1 ชุด
สมัครคลิกเลย

 
ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
การเรียนรู้โลกของการโค้ชเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
[ปิดรับสมัครแล้วครับ]
 
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
5,000 บาท Early Bird 3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
[ปิดรับสมัครแล้วครับ]
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|