อาจารย์ สุณิชชา  ชอบชัย

(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
เปิดอบรม วันที่ 4 กันยายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมในกรุงเทพ
วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าหลัก หลักสุตร Public Course 2561 สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
เนื้อหาของหลักสูตร
Adult Learning

การบริการที่ดีเป็นกลยุทธ์สำคัญขององค์กรที่มีมาตรฐานการแข่งขันเป็นสากล เพราะในยุคปัจจุบันเมื่อทุกอย่างเท่ากัน ย่อมต้องสร้างความได้เปรียบการแข่งขันที่โดดเด่นให้ลูกค้าประทับใจ

Adult Learning

พนักงานบริการทางโทรศัพท์มีความสำคัญคือ ทัศนคติ คำพูดที่ผ่านไปยังปลายสาย โดยไม่เห็นหน้าตากันของคนสองฝ่าย จึงเป็นจินตนาการที่เกิดจากความเชื่อมั่นในพนักงาน และองค์กรจากประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ที่ได้พบจริง จากประเด็นสำคัญที่ลูกค้าให้ความสำคัญ

Adult Learning

การพัฒนาพนักงานบริการทางโทรศัพท์ ในด้านของทักษะ และเทคนิคต่างๆ ที่มีความสำคัญจึงมีความจำเป็นมาก เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ และไว้วางใจในองค์กรที่ผ่านการติดต่อ ประสานงานที่รวดเร็ว จนกลายเป็นประสบการณ์ดีๆร่วมกับลูกค้า

Adult Learning

การบริการทางโทรศัพท์ที่มีมาตรฐานสามารถลดต้นทุนให้กับองค์กร และสร้างความประทับใจเกินความคาดหวังได้เป็นอย่างดีเพียงสร้างความเชื่อมั่น เชี่ยวชาญ ในการทำงานตามกระบวนการ ยึดมั่นมาตรฐานของพนักงานคุณภาพ พร้อมทั้งสร้างความรู้สึกภูมิใจในคุณค่าของตัวเองสม่ำเสมอ

"บริการทางโทรศัพท์ กระชับ ประทับใจ ได้ยอดขายเพิ่มสบายๆ"

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพตัวเองกับการบริการทางโทรศัพท์แบบคุณภาพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการต่อยอดกระบวนการพูดคุยให้กลายเป็นเทคนิคในการเพิ่มยอดขาย
3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประเด็นสำคัญของการเตรียมตัวและฝึกฝนอย่างเป็นระบบให้เป็นมืออาชีพ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการพัฒนาตัวเองในสไตล์ที่เหมาะสมกับหลักการสอดคล้องมาตรฐาน

เนื้อหาของหลักสูตร

Adult Learning สำรวจแนวคิดการทำงาน “การบริการกับลูกค้าทางโทรศัพท์”
     Adult Learning คุณมีความคิดเห็นอย่างไร กับ “การบริการทางโทรศัพท์”
     Adult Learning คุณคิดว่าประโยชน์ของ “การบริการทางโทรศัพท์” คืออะไร?
     Adult Learning คุณมีเป้าหมายอย่างไรกับ “การบริการทางโทรศัพท์” ให้ประสบความสำเร็จ?
Workshop : สำรวจแนวคิด โปรแกรมชิวิตใหม่กับงานบริการทางโทรศัพท์

Adult Learning ประเด็นสำคัญของการบริการทางโทรศัพท์
     Adult Learning ความหมาย ข้อควรปฏิบัติ และแนวคิดในการบริการที่ดีทางโทรศัพท์
     Adult Learning หลักการสำคัญในการทำงานบริการ กับพฤติกรรมของลูกค้าในการบริการทางโทรศัพท์
     Adult Learning อุปสรรคและแนวทางในการบริการด้วยหลักการทำงานของสมอง (อารมณ์และเหตุผล)
     Adult Learning น้ำเสียง คำพูด ท่าทาง ที่มีผลต่อความรู้สึกของลูกค้าปลายสาย

Adult Learning พัฒนาทักษะการบริการอย่างประสิทธิภาพ
     Adult Learning ทักษะความเข้าใจธรรมชาติของลูกค้า
     Adult Learning ทักษะการสื่อสารให้เกิดความประทับใจและสร้างความสอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้า
     Adult Learning ทักษะการบริหารบริหารเสน่ห์(จุดเด่น)เพื่อความขัดแย้งและลดข้อร้องเรียน
     Adult Learning ทักษะการบริหารความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ด้วยสูตร E+R=O
Workshop : สร้างเทคนิคการสื่อสารในสไตล์ตัวเองอย่างมืออาชีพ

Adult Learning เทคนิคการต่อยอดและเพิ่มยอดขายอย่างเหนือชั้น
     Adult Learning การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ด้วยหลักการ Up-Selling และ Cross-Selling
     Adult Learning การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ และจูงใจผู้อื่นได้ดี
     Adult Learning การตอบคำถามในฐานะที่ปรึกษามืออาชีพ
     Adult Learning การสร้างคำถามกระตุ้นความต้องการของลูกค้า (ให้ได้ใจและยอดขาย)
     Adult Learning การเปลี่ยนความขัดแย้งและข้อร้องเรียนให้เป็นยอดขาย
     Adult Learning การปิดการขายด้วยการเชื่อมโยงจากคีย์เวิร์ดสำคัญของลูกค้ากับสิ่งที่เรามี (แบบเนียนๆ)
Workshop : กรณีศึกษาการให้บริการทางโทรศัพท์ ( Role Play-จำลองสถานการณ์)

Adult Learning คุณสมบัติ และแนวคิดในการเพิ่มคุณค่าให้เป็นพนักงานที่ประสบความสำเร็จ

Adult Learning การบ้านสำหรับฝึกฝน

กรอบความคิดของหลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

         Adult Learning พนักงาน พนักงานขายและทีมบริการที่ใช้โทรศัพท์
         Adult Learning หัวหน้าที่มีการติดต่อทางโทรศัพท์

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

Adult Learning การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
     Adult Learning Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
     Adult Learning Ice break การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
     Adult Learning Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
     Adult Learning Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
     Adult Learning Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
     Adult Learning Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
     Adult Learning Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

Adult Learning กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

Adult Learning ภาพรวมของหลักสูตร
     Adult Learning ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
     Adult Learning ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
     Adult Learning สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
     Adult Learning เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

Adult Learning ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
     Adult Learning กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     Adult Learning กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
     Adult Learning กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
     Adult Learning กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

ชื่อหลักสูตรที่เปิดอบรม
สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
วิทยากรฝึกอบรม
วันที่จัด/เวลาจัด
     
เปิดอบรม
วันที่ 4 กันยายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
     
สถานที่
โรงแรมในกรุงเทพ
ราคา
3,500 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2732-2345 , 0-2374-8638
Adult Learning e-mail : asst.entraining@gmail.com
Download Brochure และใบสมัคร
วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และโอนค่าบริการอบรมก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทยสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 078-2-89212-6


เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|