แหล่งรวมเนื้อหาเพื่อการฝึกฝนหลังบริการ

พื้นที่ทบทนหลังการ อบรม สัมมนา
พื้นที่ทบทวน
- กลุ่มภาวะผู้นำ - โดยอาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
- กลุ่มทีมงานขาย - โดยอาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
- กลุ่มโค้ช - โดยอาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
ดาวน์โหลดฟรีแบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
- Coach
- Leader
- Thinking
- Management
- HRD
- GeneralSoftskill
- Form Follow Up
คู่มือการฝึกฝนหลังการ อบรม สัมมนา
คู่มือการฝึกฝน
- คู่มือจิ๋ว เกร็ดเล็กๆในการพัฒนาตนเอง
- คู่มือจิ๋ว เรียนรู้สมอง เพื่อเข้าใจพฤติกรรม
- คู่มือจิ๋ว The world of coaching ep.2
- คู่มือจิ๋ว The world of coaching ep.1
- คู่มือจิ๋ว ครบเครื่องเรื่องการโค้ชด้วยศาสตร์
- คู่มือจิ๋ว คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด...ด้วยเครื่องมือพัฒนาตนเอง
- คู่มือจิ๋ว คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ ?
- คู่มือจิ๋ว คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ
- คู่มือจิ๋ว สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
- คู่มือจิ๋ว เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
- คู่มือจิ๋ว พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย
- คู่มือจิ๋ว เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
- คู่มือจิ๋ว วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่น…ในฐานะโค้ช
- คู่มือจิ๋ว แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
- คู่มืออยากเริ่มต้นเป็นวิทยากรเชิญทางนี้
 
เครื่องมือ พัฒนาตนเอง
เครื่องมือพัฒนาตนเอง
 
 เอ็นเทรนนิ่ง คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ
1. กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน (Goal Setting) (8 ม.ค. 58)
2. กล้าฝันพร้อมแผนงานรองรับ (Effective Planning) (12 ก.พ. 58)
3. สร้างความเชื่อที่มั่นคงของตัวเอง (Believe) (12 มี.ค. 58)
4. ทัศนคติที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ (Positive Attitude) (9 เม.ย. 58)
5. จดจ่อกับเรื่องสำคัญในปัจจุบัน (Focus) (14 พ.ค. 58)
6. มุ่งมั่น ทุ่มเทกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง (Discipline) (11 มิ.ย. 58 )
7. พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ความสำเร็จ (Self - Development) (16 ก.ค. 58 )
8. มีความรับผิดชอบกับตัวเอง 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม (Responsibility) (13 ส.ค. 58 )
9. การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม (Team Spirit) (16 ก.ย. 58 )
10. มองเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทุกวัน (Daily Success) (14 ต.ค. 58 )
 
 เอ็นเทรนนิ่ง การ์ดคำให้แนวความคิด
- การ์ดให้แนวความคิดชุดที่ 7
- การ์ดให้แนวความคิดชุดที่ 6
- การ์ดให้แนวความคิดชุดที่ 5
- การ์ดให้แนวความคิดชุดที่ 4
- การ์ดให้แนวความคิดชุดที่ 3
- การ์ดให้แนวความคิดชุดที่ 2
- การ์ดให้แนวความคิดชุดที่ 1
 
 เอ็นเทรนนิ่ง เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
- อาการ : จิตตก ห่อเหี่ยว
- อาการ : เบื่อ เซ็ง
- อาการ : เกร็งกับหัวหน้า
- อาการ : กลัวความล้มเหลว
- อาการ : ไม่กล้าพูด
- อาการ : โกรธ
- อาการ : เครียด
- อาการ : ดื้อ, ไม่ยอมรับผู้อื่น
- อาการ : ขี้กังวล
- อาการ : ท้อถอยกับงาน
- อาการ : หงุดหงิด
 
 เอ็นเทรนนิ่ง เกร็ดเล็กๆจากหนังสือน่าอ่าน
- 21 คุณสมบัติความเป็นผู้นำ
- ขุมทองของผู้นำ
- ใครเอาเนยแข็งของฉันไป!
- ดี ชั่ว อยู่ที่ตัวคุณ
- ทะยานไกล...ให้ถึงฝัน
- ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
- ฝึกสอนให้เกิดประสิทธิผลใน 1 สัปดาห์
- ยอดเขาแห่งความสุข หุบเขาแห่งอุปสรรค
- วิธีชนะมิตรและจูงใจผู้อื่น
- พลิกชีวิตคิดเชิงบวก
 
 เอ็นเทรนนิ่ง ตัวอย่างการให้คำปรึกษา
- ตัวอย่างการให้คำปรึกษา 6
- ตัวอย่างการให้คำปรึกษา 5
- ตัวอย่างการให้คำปรึกษา 4
- ตัวอย่างการให้คำปรึกษา 3
- ตัวอย่างการให้คำปรึกษา 2
- ตัวอย่างการให้คำปรึกษา 1
 
 เอ็นเทรนนิ่ง เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
- เปลี่ยนแปลงตัวเองทันที ไม่ต้องให้ผู้อื่นเปลี่ยนหรอก (18 ธ.ค.57)
- เต็มใจให้พลังผู้อื่นแล้วเลิกดูดพลังผู้อื่นกันเถอะ (17 พ.ย. 57)
- เลิกถามว่า “ทำไมจึงเป็นอย่างนี้?” มุ่งที่ “แก้ไข อย่างไร?” ดีกว่า (17 ต.ค. 57)
- พัฒนาจุดเด่นของตัวเองดีกว่ากังวลที่ข้อด้อย (17 ก.ย. 57)
- ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ไม่ใช่ความล้มเหลว (15 ส.ค. 57)
- แทนที่ความคิดเชิงลบด้วยการคิดบวก (17 ก.ค. 57)
- กล้าลงมือทำเอาชนะจินตนาการความกลัวได้ (16 มิ.ย. 57)
- มองที่ข้อดี (จับถูก) ดีกว่าเพ่งเล็งข้อเสีย (จับผิด) (12 พ.ค. 57)
- ปัญหาและอุปสรรคคือแบบทดสอบของความสำเร็จ (11 เม.ย. 57)
- งานยากหรือว่าท้าทายความสามารถ (11 มี.ค. 57)
 
 
 เอ็นเทรนนิ่ง พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย
- สร้างทัศนคติเชิงบวกด้วยการใส่เรื่องดีๆ (26 ธ.ค. 57)
- การปลูกต้นไม้วันนี้...เพื่อวันข้างหน้า (28 พ.ย. 57)
- การใช้คุณสมบัติเด่นในการบรรลุเป้าหาย (28 ต.ค. 57)
- มองตัวเองผ่านกระจกเงาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (29 ก.ย. 57)
- การออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย(Comfort Zone) ทำให้สำเร็จ (29 ส.ค. 57)
- ทุกอย่างเป็นทางเลือก...คุณสามารถเลือกได้ (28 ก.ค. 57)
- เวลา ณ ปัจจุบันสำคัญที่สุด (27 มิ.ย. 57)
- เรียนรู้วงจรสร้างพฤติกรรม (28 พ.ค. 57)
- การมุ่งสู่ยอดเขาโดยการเดินผ่านหุบเหว (28 เม.ย.57)
- พลังแห่งการกำหนดเป้าหมาย (27 มี.ค. 57)
 
 เอ็นเทรนนิ่ง สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 
 เอ็นเทรนนิ่ง คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ
- เทคนิคการใช้คำถามสร้างพลังที่เหมาะสม และคำถามที่ควรหลีกเลี่ยง (15 ม.ค. 58)
- ความแตกต่างของคำถามทรงพลังกับคำถามทั่วๆ ไป (19 ก.พ. 58)
- เทคนิคการสร้างคำถามอย่างมีรูปแบบอย่างง่ายๆ (19 มี.ค. 58)
- ตัวอย่างการใช้คำถามในด้านต่างๆ พอสังเขป
คำถามสร้างแนวความคิดดีๆ (16 เม.ย. 58)
คำถามกระตุ้นให้มองเห็นประโยชน์ (30 เม.ย. 58)
คำถามจูงใจในการตัดสินใจ (16 พ.ค. 58)
คำถามมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน (28 พ.ค. 58)
คำถามกำหนดวิธีการและการลงมือทำ (18 มิ.ย. 58)
คำถามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (30 มิ.ย. 58)
คำถามเปิดกว้างทางความคิดทั่วๆ ไป (16 ก.ค. 58)
- ประโยชน์ของการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ (29 ก.ค. 58)
- ตัวอย่างการใช้คำถามเพื่อเป็นแนวความคิดด้วย GROW Mode
การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง (20 ส.ค. 58)
การเอาชนะปัญหาที่พบเจออยู่ (16 ก.ย. 58)
การพิชิดเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ (15 ต.ค. 58)
- ตัวอย่างคำถามสำหรับยุทธ์ศาสตร์การบริหารของธุรกิจ (19 พ.ย. 58)
 
 เอ็นเทรนนิ่ง แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
- ไม่อยากเป็นผู้นำใคร อยากเป็นแค่ผู้ตาม , การให้คำปรึกษา เป็นหัวหน้าแล้ว สั่งใครก็ไม่ได้ ไม่รู้จะเป็นไปทำไม , การให้คำปรึกษา สั่งงานแล้วไม่ค่อยมีใครทำตาม เหนื่อยที่จะพูด (9เม.ย.57)
- วางแผนการทำงานแล้ว ไม่เริ่มต้นสักที , การให้คำปรึกษา ชอบผัดวันประกันพรุ่ง อยากเลิกจังเลย , การให้คำปรึกษา ทำแผนงาน (Planning) ทีไร เป็นแผนนิ่งทุกที (13 มี.ค.57)
- เครียด ปัญหารุมเร้า แก้ไม่หมดสักที , มีแต่เรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นกับเรา ไม่รู้จะทำอย่างไรดี , เราอยู่ของเราเฉยๆ แต่มีคนอื่นเอาปัญหามาให้ , ปัญหาบางอย่างแก้ไขไม่ได้ ทำอย่างไรดี (13 ก.พ.57)
- นอนตื่นสาย ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วกดดับทุกที (นอนต่อไปอีก) , มาทำงานสายอยู่เรื่อยๆ อยากมาเช้าบ้าง , ทำงานไม่ค่อยเสร็จตามกำหนด พยายามแล้วแต่ทำไม่เสร็จ (15 ม.ค.57)
- รู้สึกว่าลูกน้องไม่ค่อยทำงาน, การให้คำปรึกษา รู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครช่วย ต้องทำงานอยู่คนเดียว, การให้คำปรึกษา รู้สึกว่าหัวหน้าไม่ค่อยฟัง และไม่เข้าใจในตัวเรา (10 ธ.ค.56)
- ไม่ค่อยกล้าแสดงออก, การให้คำปรึกษา ไม่ชอบรายงาน ไม่รู้คนอื่นจะคิดอย่างไร, การให้คำปรึกษา กลัวคนอื่นว่าไม่รู้เรื่อง เลยไม่อยากถาม (14 พ.ย. 56)
- ขี้หงุดหงิด ขี้โมโห อยากจะเลิก, การให้คำปรึกษา ขี้กังวล เครียดเกินเหตุ อยากจะเลิก (14 ต.ค.56 )
- เบื่อหน่ายกับสถานการณ์เดิมๆ, ไม่แน่ใจในสิ่งที่ทำอยู่, ยึดติดกับความคิดเดิมๆของตัวเอง (13 ก.ย. 56 )
- ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน, ทำงานแล้วไม่สนุก ทำไปเรื่อยๆ, เบื่อง่าย ขาดแรงจูงใจ ท้อถอยง่ายๆ (14 ส.ค. 56 )
 
 เอ็นเทรนนิ่ง กรณีศึกษาหมวดต่างๆ
- กรณีศึกษาหมวดการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (8 พ.ค. 57)
- กรณีศึกษาหมวดการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผลในการบริหารเวลา (7 เม.ย. 57)
- กรณีศึกษาหมวดการคิดเชิงกลยุทธ์กับเหตุการณ์ต่างๆ (6 มี.ค. 57)
- กรณีศึกษาหมวดเทคนิคการใช้คำถามทรงพลัง (6 ก.พ. 57)
- กรณีศึกษาหมวดวิเคราะห์สถานการณ์ ด้วยการคิดเชิงระบบ (6 ม.ค. 57)
- กรณีศึกษาหมวดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ จากเรื่องเล่า (6 ธ.ค. 56)
- กรณีศึกษาหมวดการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช (5 พ.ย. 56)
- กรณีศึกษาหมวดการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (2 ต.ค. 56)
- กรณีศึกษาหมวดผู้นำ 360 องศาขององค์กร (4 ก.ย. 56)
- กรณีศึกษาหมวดการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (6 ส.ค. 56)
- กรณีศึกษาหมวดนักขายเชิงกลยุทธ์ (2 ก.ค. 56)
- กรณีศึกษาหมวดการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (3 มิ.ย. 56)
- กรณีศึกษาหมวดการสื่อสารและจูงใจ (2 พ.ค.56)
- กรณีศึกษาหมวดการสอนงาน (26 ก.พ. 56)
- หมวดผู้นำในฐานะโค้ช (11 ธ.ค. 55)
- หมวดการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล (4 ก.ย. 55)
- หมวดผู้จัดการทีมงานขาย (1 ส.ค. 55)
- หมวดหลุมพรางทางความคิด (3 ก.ย. 55)
- หมวดเถ้าแก่มืออาชีพ (30 ก.ค. 55)
- หมวดทีมเวิร์ค (30 ก.ค. 55)
- หมวดนักขายพิชิตเป้าหมาย (30 ก.ค. 55)
- หมวดสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน (30 มี.ค. 55)
- หมวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง (29 ก.พ. 55)
- หมวดการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ (30 ม.ค. 55)
 
 เอ็นเทรนนิ่ง เทคนิคเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
- ลูกน้องไม่ค่อยยอมรับ ภาวะผู้นำของเรา เรียกร้องความต้องการอยู่เรื่อย (28 ก.พ. 57)
- หัวหน้างานเอาแต่สั่งไม่ค่อยสอนงานเราเลย ปล่อยให้ทำเอง (29 ม.ค. 57)
- กลัวความล้มเหลว กลัวถูกปฏิเสธ จึงไม่ลงมือทำ เหตุการณ์ (25 ธ.ค. 56)
- ถ้าขออนุมัติแล้วไม่ได้ ก็ไม่อยากขออีกแล้ว เสียเวลา (25 พ.ย.56)
- สับสนในตัวเองว่าเรื่องใดควรทำเอง (24 ต.ค. 56)
- มองโจทย์ที่ได้รับเป็นความเครียดไม่ใช่เรื่องท้าทาย (25 ก.ย. 56)
- ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับการกระทำ จึงไม่ทำซักที (26 ส.ค. 56)
- ขาดความมั่นใจในตัวเองเมื่อต้องรับงานใหม่ๆ (29 ก.ค. 56)
- เกิดอาการท้อถอยกับการทำงานที่รับผิดชอบอยู่ (17 มิ.ย. 56)
- รู้สึกต้องรองรับแรงกดดันรอบด้าน (29 พ.ค.56)
 
 เอ็นเทรนนิ่ง Workshop เพื่อการฝึกฝน
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|