แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

บทความ HRD
HRD Zone
การพัฒนาบุคลากร
- การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรภายใน
เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ของ HR
- แบบสำรวจการจัดอบรมภายในหน่วยงาน In-House Training
- แบบฟอร์มประเมินการอบรม
- ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ In-house
คลิปวีดีโอ ให้แนวคิด
คลิปวีดีโอการให้แนวความคิด
การให้แนวความคิดใน หัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ ถ้าใด้มีโอกาศนำแนวความคิด ไปลองปฎิบัติดู จะได้ใช้แนวความคิดนี้ใน การดำเนินชีวิตเช่นเดียวกัน
ตอบคำถามคาใจ...Style Coach
- เรื่องคนขาดความรับผิดชอบ
- เรื่องคนขาดความรู้สึกกระตือรือร้น
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
- เรื่องอาการขี้หงุดหงิด
- เรื่องอาการขี้กังวล
- เรื่องอาการความกลัว
ข้อคิดดีๆ จากหนังสือ
- เรื่องกบหูหนวก
- เรื่องของขวัญ ณ ปัจจุบันกาล
- เรื่องใครเอาเนยแข็งฉันไป
- เรื่องอิฐ 2 ก้อน
- เรื่องนักขายรองเท้าในทะเลทราย
การให้แง่คิดเรื่องต่างๆ
- เรื่องเปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยน
- เรื่องการลงมือทำ
- เรื่องทัศนคติเชิงบวก
- เรื่องผู้นำในฐานะโค้ช
- เรื่องการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
- เรื่องEGO (ความเชื่อมั่นในตัวเอง)
- เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
แก่นสำคัญของหลักสูตร
- เรื่องการโค้ชชิ่ง
- เรื่องทัศนคติเชิงบวก
- เรื่องภาวะผู้นำ
ดาวน์โหลดฟรี presentation
จดหมายข่าว
บทความแนะนำ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|