เอ็นเทรนนิ่ง
บทความหมวดการพัฒนาตนเอง
จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้วยกระบวนการ Training & Group Coaching
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ หมวดการพัฒนาตนเอง
Untitled Document
หน้[1] [2] [3]
หลักการคิดที่ใช้พัฒนาตนเอง
หลักการคิด
ที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง

พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆ ด้วยหลักการคิดนี้ แต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องนี้ จนกระทั่งได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นจาก 2 สถาบันคือ TCA และ NLP Top Coach
เอ็นเทรนนิ่ง 18 ธ.ค. 58
 
แลกเปลี่ยนเทคนิคการใช้ Chunking
แลกเปลี่ยนเทคนิค
การใช้ Chunking

การใช้เทคนิคของ NLP เรื่องการใช้ Chunking ประกอบการฟังนับว่ามีความสำคัญ เป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่ลูกค้าพูดนั้นจะมีหลายๆ
เอ็นเทรนนิ่ง 13 พ.ย. 58
 
การพัฒนาตัวเองด้วยการสอนแนว T & GC
การพัฒนาตัวเอง
ด้วยการสอนแนว T & GC

ลักการของการสอนแนวนี้คือ การให้ความรู้ (Knowledge) ที่เป็นหลักการ (Principle) ให้เนื้อหาตามหลักสูตรนั่นๆ
เอ็นเทรนนิ่ง 16 ต.ค. 58
หัวใจสำคัญที่มีผลกับสภาพแวดล้อม
การสร้างทัศนคติเชิงบวก
ในการทำงาน

การพัฒนาบุคลากรให้มี ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน เป็นสิ่งที่หลายๆ องค์กรให้ความสำคัญเพราะเชื่อว่า
เอ็นเทรนนิ่ง 18 ก.ย. 58
 
หัวใจสำคัญที่มีผลกับสภาพแวดล้อม
การสร้างความกระตือรือร้น
ในการทำงาน

ผมมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานขององค์กรต่างๆ ควรมีทักษะการโค้ชเพิ่มเติม ในเรื่องการพัฒนาทีมงาน
เอ็นเทรนนิ่ง 14 ส.ค. 58
 
หัวใจสำคัญที่มีผลกับสภาพแวดล้อม
หัวใจสำคัญที่มีผล
กับสภาพแวดล้อม

วันนี้ตั้งใจแลกเปลี่ยนสิ่งที่ผมใช้ ในการปรับสภาวะ (State) ของตัวเองให้อยู่ในสภาวะที่ดีให้นานที่สุด เพราะสภาวะของเราจะเปลี่ยนไป
เอ็นเทรนนิ่ง 17 ก.ค. 58
สำรวจตัวเองเพื่อพัฒนาการเป็นโค้ชในบทบาทต่างๆ
สำรวจตัวเองเพื่อพัฒนา
การเป็นโค้ชในบทบาทต่างๆ

ผมสำรวจตัวเองเพื่อพัฒนาการเป็นโค้ช ในบทบาทต่างๆ อยู่เรื่อยๆ เพราะเชื่อว่า ยังมีเรื่องที่ผมสามารถทำได้ดีเพิ่มขึ้นอีกได้
เอ็นเทรนนิ่ง 12 มิ.ย. 58
 
คนประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติพื้นฐานเรื่องอะไรบ้าง
คนประสบความสำเร็จ
มีคุณสมบัติพื้นฐานเรื่องอะไรบ้าง

ผมแอบสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จกับ เรื่องที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนักเป็นเรื่องทั่วไป แล้วมีความสุขกับเรื่องนั้นด้วย
เอ็นเทรนนิ่ง 8 พ.ค. 58
 
การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
การสร้างความเชื่อมั่น
ในตัวเอง

คำถามลักษณะนี้ เกิดขึ้นกับคนหลายๆคน ที่เที่ยวตามหา "ความเชื่อมั่นในตัวเอง" จากที่ต่างๆ โดยการเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองคิดว่ายังขาดอยู่
เอ็นเทรนนิ่ง 10 เม.ย. 58
Untitled Document
การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
การเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความเข้าใจด้วยตัวเอง

สมัยก่อนนานมาแล้ว ผมเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง ผ่านความต้องการที่จะให้ผู้สอน ทำให้เราเข้าใจในเรื่องนั้นๆ
เอ็นเทรนนิ่ง 13 มี.ค. 58
 
การออกจากพื้นที่ที่เราคุ้นเคย (Comfort Zone)
การออกจากพื้นที่ที่เราคุ้นเคย
(Comfort Zone)

การเปลี่ยนแปลง ในความหมายของผม คือ การออกจากพื้นที่ที่เราคุ้นเคย (Comfort Zone) ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ใดๆ
เอ็นเทรนนิ่ง 27 ก.พ. 58
 
รับผิดชอบ100% บนเส้นทางสู่เป้าหมายของตัวเอง
รับผิดชอบ 100% บนเส้นทาง
สู่เป้าหมายของตัวเอง

เส้นทางสู่ความสำเร็จของแต่ละคนแตกต่างกัน! ใครควรเป็นผู้กำหนด เป้าหมายความสำเร็จและแผนที่การเดินทาง!
เอ็นเทรนนิ่ง 13 ก.พ. 58
สร้างกระบวนการในการทำความเข้าใจผู้อื่น
สร้างกระบวนการใน
การทำความเข้าใจผู้อื่น

ถ้าผมฝึกฝนและปฏิบัติตัว ตามกระบวนการที่ผมคิดดังกล่าวไปเรื่อยๆ น่าจะทำให้ผมมีความสุข กับบุคคลที่ผมติดต่อด้วยได้มากขึ้น
เอ็นเทรนนิ่ง 30 ม.ค. 58
 
รูปแบบความสำเร็จ
รูปแบบความสำเร็จ (Success
Pattern) ของตัวเราเอง

เป้าหมาย! บางอย่าง ก็สามารถบรรลุความสำเร็จได้ ด้วยการดำเนินการของเรา จากกระบวนการและวิธีการต่างๆ
เอ็นเทรนนิ่ง 9 ม.ค. 58
 
วางเป้าหมายในชีวิตไปข้างหน้า
วางเป้าหมาย
ในชีวิตไปข้างหน้า

จากที่เคยเกริ่นไว้ว่า เป้าหมายเป็นเข็มทิศแห่งชีวิต และเป็นเครื่องมือนำทาง ในการบริหารเวลา นั้น ก่อนอื่น
เอ็นเทรนนิ่ง 17 ธ.ค. 57
อย่าจัดการเวลาให้จัดการชีวิต
อย่าจัดการเวลา
ให้จัดการชีวิต

นิยามของเวลาในแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกัน ต่างกันตามการรับรู้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
เอ็นเทรนนิ่ง 13 ธ.ค. 57
 
เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกน้องในการทำงานแบบง่ายๆ
เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกน้อง
ในการทำงานแบบง่ายๆ

เมื่อรู้ว่าวันนี้จะต้องคุยกับลูกน้องสักคน เพื่อที่จะโน้มน้าวใจ ให้เขาเกิดแรงกระตุ้นในการทำงาน ผู้เขียนเอง
เอ็นเทรนนิ่ง 19 พ.ย. 57
 
การจัดลำดับความสำคัญ เพิ่มผลงานได้อย่างไร
การจัดลำดับความสำคัญ
เพิ่มผลงานได้อย่างไร

ทุกกิจกรรมที่ทำนั้น มีคุณค่าตามเหตุผล ที่เราให้คำจำกัดความอยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญกว่า คือ “การเลือกทำตามสิ่งที่คิดว่ามี
เอ็นเทรนนิ่ง 5 พ.ย. 57
Untitled Document
หน้[1] [2] [3]
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|