บทความหมวดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

บทความเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ วัฒนธรรมองค์กร การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
update 15 MAR 2016

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต้องเริ่มที่ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจที่จะปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ เพราะมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และยินดีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมนั้นๆ ด้วยความเต็มใจ

การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร ควรเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจคำว่า การโค้ช (Coaching) และได้สัมผัสกับกระบวนการโค้ช ด้วยตัวเองว่า....การโค้ชช่วยให้คนยินดีเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองจริงๆ

การโค้ช (Coaching) เป็นการชวนคิด ชวนคุยให้ผู้อื่นเกิดการตระหนักรู้ ในเรื่องดีๆที่เป็นประโยชน์ของตัวเอง หลังจากที่มองเห็นด้านที่เป็นข้อจำกัดของตัวเองแล้ว เริ่มเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกใหม่ เพื่อค้นหาวิธีการที่เของตัวเอง ในการลงมือทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตัวเองกำหนดเอาไว้ ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองและเต็มใจยอมรับกับปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยใจที่มุ่งมั่นตลอดเวลา

การทำให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจคำว่า การโค้ช (Coaching) อาจยังไม่เพียงพอแต่ควรทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับกระบวนการการโค้ชด้วย เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการโค้ชจริงๆ การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร จึงจะเป็นที่ยอมรับจริงๆ

ผู้บริหาร ผู้ขัดการ หัวหน้างาน ที่สวมบทการโค้ชแล้วดำเนินการโค้ช ต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชก่อน เพื่อให้สามารถนำการโค้ช ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการพัฒนาบุคลากรต่างๆได้ และปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ของตัวเองใหม่ว่า การโค้ช (Coaching) สามารถทำให้คนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริง มิเช่นนั้นก็จะไม่ดำเนินการโค้ชกัน

บุคลากรที่ได้รับการโค้ช ก็ควรเข้าใจว่า การโค้ช (Coaching) เป็นการทำให้ตัวราเองฉุกคิดในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม ไม่ใช่การบังคับให้ตอบ และเมื่อคิดได้เองแล้วก็จะมีแนวทางที่เหมาะสมของตัวเองไปสู่เป้าหมายได้จริง

ถ้าทุกคนมีความเข้าใจการโค้ชในเชิงบวกและสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆแล้ว การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร ก็ไม่ยากครับ

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|