บทความหมวดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

บทความเรื่อง ปัจจัยที่สำคัญของการเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ วัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยที่สำคัญของการเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
update 14 OCT 2015

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Good Organizational Culture) เป็นเรื่องสำคัญของทุกองค์กรในปัจจุบัน เพราะวัฒนธรรมจะบอกเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ วัฒนธรรมองค์กร คือ สิ่งที่บุคคลในองค์กรปฏิบัติ แล้วแสดงออกถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติ แล้วเกิดผลกระทบต่องานทำงาน การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในเรื่องต่างๆ

วงจรพฤติกรรม กล่าวไว้ว่า....
“ความเชื่อ --> ความคิด --> ความรู้สึก --> การกระทำ --> พฤติกรรม”

ดังนั้นพฤติกรรมและทัศนคติเริ่มมาจาก ... “ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) นั่นเอง”

Mindset = Belief + Trust + Value เกิดขึ้นภายในจิตใต้สำนึก (Unconscious) แล้วแสดงออกมาที่ พฤติกรรม คำพูด การแสดงออกต่างๆ

การสร้าง Mindset ที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการก่อตัว เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต จึงต้องทำให้บุคลากร มีความเชื่อในเรื่องนั้นๆ ด้วยตัวเอง ไม่ใช่การบังคับ ทำให้เชื่อ และสร้างความไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน โดยพนักงานเต็มใจจะปฏิบัติด้วยตัวพนักงานเอง โดยค่อยๆให้เขาปรับตัวและยอมรับค่านิยม ที่อาจไม่ใช่ค่านิยมเดิมของเขา การสร้าง Mindset ที่ดีในองค์กรก็จะราบรื่นมากขึ้นครับ

ผู้บริหารระดับสูงสามารถกำหนดสิ่งที่อยากให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา แล้วให้ทีมงานแปลเป็น Mindset ที่อยากให้บุคลากรเกิดการตระหนักรู้ในเรื่องนี้ด้วยตัวเองตลอดเวลา โดยการเชี่อมโยงไปที่ความเชื่อ และค่านิยมของบุคลากรแต่ละคนแล้วค่อยๆ ให้เขาปรับเปลี่ยน ทีละเล็ก ละน้อย จนกลายเป็นธรรมชาติของเขา สุดท้ายก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรครับ

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|