อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บทความหมวดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

บทความเรื่อง เส้นทางการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ วัฒนธรรมองค์กร เส้นทางการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
update 20 ก.พ. 61

ปัจจุบันทุกองค์กรขนาดใหญ่ให้ความสำคัญกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคคลที่องค์กรต้องการให้ปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญ และสอดคล้องกันทั้งองค์กร

การปฏิบัติตัวตาม “สมรรถนะหลัก (Core Competency)” เป็นประจำก็จะกลายเป็น “ค่านิยมขององค์กร (Core Value)” ที่เกิดขึ้นภายใน และปฏิบัติตัวอย่างเป็นอัตโนมัติแล้ว เมื่อทุกคนในองค์กรปฏิบัติกันอย่างครบถ้วนก็จะกลายเป็น “วัฒนธรรมองค์กร (organizational culture)" ในที่สุดครับ

การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะหลัก (Core Competency) เพื่อให้เกิดเป็นการปฏิบัติและให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นๆจริงๆ จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญชำนาญการ ระลึกถึงเรื่องนี้เสมอๆเวลาปฏิบัติงานปกติ ทำซ้ำๆกันจนเป็นเป็นธรรมชาติของตัวเองในที่สุดเพราะเป็นความชำนาญที่ติดตัวไปแล้ว

สมรรถนะหลัก

ค่านิยมหลัก (Core Value) เป็นสิ่งที่องค์กร อยากให้บุคลากรมีจิตสำนึกในเรื่องนั้นๆอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อบุคลากรมีสมรรถนะในเรื่องอะไรแล้ว ก็จะเกิดเป็นความเชื่อในเรื่องนั้นๆ เก็บอยู่ในจิตใต้สำนึก(Unconscious) ทำให้ปฏิบัติตัวอย่างเป็นอัตโนมัติไม่ต้องคิดว่าจะทำอย่างไร เพราะกลายเป็นค่านิยมของบุคคลนั้นๆไปแล้ว เมื่อค่านิยมนั้นๆเป็น ค่านิยมองค์กรด้วย บุคลากรก็จะเกิดความสุขกับองค์กรที่ ค่านิยมบุคคลสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

บุคลากรในองค์กรที่ปฏิบัติตัวและให้ความสำคัญในเรื่องใดๆอย่างเป็นอัตโนมัติที่เกิดขึ้นมาจากภายใน (จิตใต้สำนึก) ก็เท่ากับเป็นการนำไปสู่ การเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุดเมื่อจำนวนบุคลากรสามารถปฏิบัต ิได้อย่างนี้เป็นจำนวนมาก

เส้นทางการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ก็คือการให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ (Awareness) ในการพัฒนาสมรรถนะ(Competency) ของตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้ งานได้ผล คนเป็นสุข บรรลุความสำเร็จครับ

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|