วัฒนธรรมองค์กร
บทความหมวดการโค้ชงาน (Coaching)
อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ หมวดการโค้ชงาน
Untitled Document
หน้[1] [2]
โค้ชใช้คำถาม เพื่อเตรียมตัวฟังอย่างตั้งใจ
โค้ชใช้คำถาม
เพื่อเตรียมตัวฟังอย่างตั้งใจ

การกำหนดสิ่งที่มีอิทธพลต่อการฟั งของตัวเองให้ชัดเจน ช่วยทำให้การฟังอย่างตั้งใจของผม มีประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อโค้ชชี่จริงๆ ครับ
เอ็นเทรนนิ่ง 29 ส.ค. 60
 
โค้ชใช้คำถาม เพื่อเตรียมตัวฟังอย่างตั้งใจ
4M Coaching Process
คืออะไร และมีรูปแบบอย่างไร

4M Coaching process คือ กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่วิทยากร & โค้ช เชื่อว่าผู้เรียนมีศักยภาพและควรเป็นผู้เลือกเปลี่ยนแปลงในสไตล์เขา
เอ็นเทรนนิ่ง 12 ก.พ. 61
 
soon
 
การโค้ชเปรียบเสมือนวิวัฒนาการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง
การโค้ชเปรียบเสมือน
วิวัฒนาการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง

การโค้ช เป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยครับ เพราะการปล่อยให้ผู้มาขอคำปรึกษา ต้องคิดด้วยตัวเองนั้น
เอ็นเทรนนิ่ง 25 ก.ค. 60
 
การโค้ชด้วยสติ (Mindfulness Coaching)
การโค้ชด้วยสติ
(Mindfulness Coaching)

เช่นเดียวกันครับ คนชวนให้ฝึกนั่งสมาธิ ก็ปฏิเสธมาตลอดครับ ตอนนี้จนสนใจการโค้ชด้วยสติเป็นอย่างมาก คงต้องเริ่มที่การนั่งสมาธิของตัวเอง
เอ็นเทรนนิ่ง 10 ก.พ. 60
 
บทบาทหน้าที่ของวิทยากรและโค้ช คืออะไร
บทบาทหน้าที่ของ
วิทยากรและโค้ช คืออะไร

บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน สะท้อนการดำเนินชีวิตของตัวเอง! ผลลัพธ์ของการกระทำ ย่อมมาจากการฏิบัติตัว ของเราตามบทบาทของเรา
เอ็นเทรนนิ่ง 13 ม.ค. 60
 
โค้ชต้องความเชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชชี่
โค้ชต้องความเชื่อมั่น
ในศักยภาพของโค้ชชี่

การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ชเลือกใช้ ในการช่วยให้โค้ชชี่ สามารถค้นหาวิธีลงมือปฏิบัติ เพื่อไปสู่เป้าหมายได้
เอ็นเทรนนิ่ง 16 ธ.ค. 59
 
การใช้กระบวนการโค้ชให้หมาะสมกับโค้ชชี่
การใช้กระบวนการโค้ช
ให้หมาะสมกับโค้ชชี่

โค้ช ใช้กระบวนการโค้ช ให้โค้ชชี่ ได้ในสิ่งที่อยากได้ เป็นในสิ่งที่อยากเป็น ทำในสิ่งที่อยากทำ
เอ็นเทรนนิ่ง 2 ธ.ค. 59
 
การใช้วงจร PDCA ผสมกับกระบวนการโค้ช ของโค้ชมืออาชีพ
การใช้วงจร PDCA ผสมกับกระบวนการโค้ช ของโค้ชมืออาชีพ
การใช้วงจร PDCA ผสมกับกระบวนการโค้ช (Coaching) จะยิ่งทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เอ็นเทรนนิ่ง 25 พ.ย. 59
 
เส้นทางสายอาชีพของโค้ชมืออาชีพ
เส้นทางสายอาชีพ
ของโค้ชมืออาชีพ

เป็นเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) ของโค้ชมืออาชีพ ก่อนที่จะก้าวสู่การเป็นโค้ชให้กับโค้ช (Coach the Coaches) ต่อไป
เอ็นเทรนนิ่ง 21 ต.ค. 59
 
ความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาการโค้ช
ความสำคัญของการเรียนรู้
และพัฒนาการโค้ช

เป้าหมายการฝึกอบรมของผมและทีมงาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนหลักสูตรเกี่ยวกับ การโค้ชทั้งหมด สามารถนำไปใช้ได้จริง
เอ็นเทรนนิ่ง 7 ต.ค. 59
 
ทักษะที่สำคัญกับบทบาทของโค้ช
ทักษะที่สำคัญกับ
บทบาทของโค้ช

ผู้จัดการ/หัวหน้างานยุคใหม่ให้ความสำคัญ ในการสอนงาน (Coaching) มากกว่าการสั่งให้ทำงาน
เอ็นเทรนนิ่ง 16 ก.ย. 59
การพัฒนาทีมงานตาม
สมรรถภาพ ด้วยกระบวนการโค้ช

พฤติกรรมที่เราแสดงออก ไปกับเหตุการณ์ต่างๆนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี หรือ ไม่ดีก็ตามล้วนมาจากคุณค่า(Value) ที่ดีของเราเสมอ
เอ็นเทรนนิ่ง 2 ก.ย. 59
 
การโค้ชที่คุณค่า
(Value-Base Coaching)

พฤติกรรมที่เราแสดงออก ไปกับเหตุการณ์ต่างๆนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี หรือ ไม่ดีก็ตามล้วนมาจากคุณค่า(Value) ที่ดีของเราเสมอ
เอ็นเทรนนิ่ง 19 ส.ค. 59
 
การถอดบทเรียนการโค้ช
(Un-Pack Coaching)

การถอดบทเรียนกระบวนการโค้ช (Un-Pack for Coaching Process) ของตัวเอง เป็นเรื่องสำคัญที่โค้ชควรฝึกฝน
เอ็นเทรนนิ่ง 5 ส.ค. 59
Untitled Document
ความหมายที่แท้จริง
ของการโค้ช (Coaching)

หลายคนกำลังใช้การโค้ช(Coaching) กับผู้อื่นกันอยู่ ทำให้เกิดคำถามมากมายจากผู้ถูกโค้ช ที่ยังคงสงสัยการโค้ช จากโค้ชต่างๆ
เอ็นเทรนนิ่ง 15 ก.ค. 59
 
การตระหนักรู้ในตัวตน
(Being)

เป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่นนะครับพฤติกรรม ที่แสดงออกไปแล้วไม่ดี ในสายตาของผู้อื่นและสังคม
เอ็นเทรนนิ่ง 1 ก.ค. 59
 
4 กระบวนการโค้ชที่มี
ความสำคัญเป็นอย่างมาก

การโค้ช กลายเป็นหลักการพื้นฐานที่ผมใช ้ในการพัฒนาทีมงาน ที่เขาต้องการพัฒนาตัวเอง ให้ประสบความสำเร็จในบทบาท
เอ็นเทรนนิ่ง 16 มิ.ย. 59
Untitled Document
หน้[1] [2]
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|