อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บทความหมวดการพัฒนาตนเอง

บทความเรื่อง การพัฒนาตัวเองด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching Process)

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาตัวเองด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching Process)
update 14 พ.ย. 59

   การพัฒนาตัวเอง! คือ การสร้างกระบวนเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง เกิดจากความเต็มใจ เพราะมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ โดยใช้คุณค่าของตัวเอง สู่การทำให้ผู้อื่นได้ประโยชน์นั้นๆ ด้วย การพัฒนาเรื่องนั้นๆ จึงจะยั่งยืนครับ!

   ผมเลือกพัฒนาตัวเอง แล้วยอมรับกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร! ก็นำมาพิจารณา ทบทวน Unpack ปรับเปลี่ยน ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้น เรื่องที่จะพัฒนาต้องเกิดจาก ความต้องการของตัวผมเองครับ!

การพัฒนาตัวเองด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching Process)

   ผมจึงเชื่อเสมอมาว่า ผมไม่สามารถพัฒนาใครได้เลย เพราะการพัฒนาต้องเกิดจากเขาเป็นผู้เลือกและเต็มใจที่จะไปปฏิบัติด้วยตัวเขาเอง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเขา เกิดจากการตระหนักรู้ในสิ่งที่เขาจะไปปฏิบัติด้วยตัวเขาเอง ไม่ใช่การออกแบบวิธีของเรา

   กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เป็นสิ่งที่ผมเลือกใช้ เพื่อทำให้โค้ชชี่สามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้ โค้ชไม่ได้ทำให้โค้ชชี่เปลี่ยนโดยตรง เพียงแค่ใช้กระบวนการโค้ชที่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะทำให้โค้ชยินดีเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองครับ

Untitled Document


   ผมในฐานะโค้ช ไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ เพียงแค่เชื่อมั่นกระบวนการโค้ช แล้วพัฒนากระบวนการโค้ชของตัวเองไปเรื่อยๆ เพื่อส่งผลให้โค้ชชี่เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเองให้มากที่สุด จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้เองอย่างเป็นธรรมชาติครับ

   โค้ช ไม่ได้ทำให้ใครเปลี่ยนแปลงครับ!

   กระบวนการโค้ช ที่โค้ชใช้ทำให้โค้ชชี่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ!

   ผมเชื่อเช่นนั้น 100% ครับ!

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดการพัฒนาตนเอง
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|