วัฒนธรรมองค์กร
บทความหมวดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ วัฒนธรรมองค์กร
Untitled Document
หน้[1] [2]
ปัจจัยสำคัญในการสร้าง
วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

การโค้ช คือ การทำให้บุคคลหนึ่งได้ใช้ศักยภาพ ของเขาอย่างเต็มที่ ด้วยการคิดได้ด้วยตัวเอง ว่าจะทำอะไร เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายของตัวเองได้
เอ็นเทรนนิ่ง 18 ม.ค. 59
 
ความสำคัญกับสมรรถนะหลัก
(Coach Competency)

ปัจจุบันทุกองค์กรขนาดใหญ่ ให้ความสำคัญกับสมรรถนะหลัก (Coach Competency) ของบุคคลที่องค์กรต้องการให้ปฏิบัติ
เอ็นเทรนนิ่ง 4 ม.ค. 59
 
การสร้างวัฒนธรรมการทำงาน
ด้วยทัศนคติเชิงบวก

เรื่องง่ายๆและมีประสิทธิผลสูงกับเป้าหมาย ขององค์กรต่างๆ องค์กรใดที่สามารถสร้างให้บุคลากร มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำ
เอ็นเทรนนิ่ง 9 ธ.ค. 58
 
การสร้างวัฒนธรรม
การทำงานเป็นทีม

"การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม (Team Working Culture)" เป็นสุดยอด ปรารถนาขององค์กร ที่ต้องการประสบความสำเร็จ
เอ็นเทรนนิ่ง 25 พ.ย. 58
 
ความสอดคล้องกันในการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร

ความสอดคล้องกัน หมายถึง เรื่องที่สำคัญและบุคลากรที่เกี่ยว ข้องในเรื่องนั้นๆ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสำคัญนั้นอย่างครบถ้วน
เอ็นเทรนนิ่ง 11 พ.ย. 58
 
ปัจจัยที่สำคัญของการเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เป็นเรื่องสำคัญของทุกองค์กรในปัจจุบัน เพราะวัฒนธรรม จะบอกเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ
เอ็นเทรนนิ่ง 14 ต.ค. 58
 
เส้นทางการสร้าง
วัฒนธรรมขององค์กร

ปัจจุบันทุกองค์กรขนาดใหญ่ให้ความสำคัญ กับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคคลที่องค์กร ต้องการให้ปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญ
เอ็นเทรนนิ่ง 30 ต.ค. 58
 
เทคนิคการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

การบรรลุเป้าหมายในอนาคต โดยการทุ่มเทลงมือ ทำปัจจุบัน ให้ดีที่สุด และใช้รูปแบบที่ดี ในอดีต มาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการปรับปรุง
เอ็นเทรนนิ่ง 16 ต.ค. 58
 
การโค้ชสามารถเปลี่ยนแปลง
ผู้อื่นได้อย่างไร ?

การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Coaching Culture) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างไร ?
เอ็นเทรนนิ่ง 3 ก.ย. 58
Untitled Document
คุณสมบัติของผู้นำ
สร้างวัฒนธรรมขององค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยสำคัญเรื่องหนึ่งใน 3 เรื่องคือ การมีผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
เอ็นเทรนนิ่ง 20 ส.ค. 58
 
เส้นทางการสร้าง
ค่านิยมในองค์กร (Core Value)

การสร้างค่านิยมในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวของบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งที่ จะทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
เอ็นเทรนนิ่ง 6 ส.ค. 58
 
ปัจจัยที่สำคัญในการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เป็นเป้าหมายที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ
เอ็นเทรนนิ่ง 23 ก.ค. 58
Untitled Document
หน้[1] [2]
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|