กลับหน้ารวมสาระบทความ
สาระบทความของ EnTraining
บทความเรื่อง เรื่องที่(ไม่)ยาก…ของหัวหน้างานมือใหม่
ตอนที่ 3 : เก่งที่ 1 กับเก่งการงาน  
 
Share
จากบทความที่ได้อ่านมาแล้ว 2 ตอน มองเห็นกรอบและประโยชน์ที่ชัดเจนแล้ว ครั้งนี้มาลงรายละเอียด ของ 7 เก่งกันนะค่ะ ประเดิมด้วย เก่งที่ 1: เก่งการงาน จากหัวข้อก็บอกได้บ้างแล้วว่า การที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้านั้นต้องเคยเป็นคนทำงานเก่งมาก ทั้งด้านความรู้ทักษะในงานนั้น ความสามารถในการจัดการงานได้ตามเป้าหมาย ควบคู่มากับความขยัน ในการพัฒนาตนเอง องค์ประกอบของ เก่งการงาน มีดังนี้
1. งานประจำ
• ประชุมทีมงาน (Meeting)
• วางแผนงาน (Planning)
• ทำงานตามแผนและติดตามผล (Doing&Follow Up)
• แก้ไขและรวบรวมปัญหา (Problem Solving)
• รายงานผลการทำงานต่อผู้บริหาร (Reporting)
2. งานพัฒนา
• นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนากระบวนการทำงานให้ง่ายและมีคุณภาพ
• พัฒนาพนักงานให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง
• สร้างหรือร่วมกิจกรรมขององค์กรที่ไม่เกี่ยวกับงานบ้าง
• สร้างค่านิยมร่วมกันในการเป็นทีมที่มีคุณภาพอย่างไม่เป็นทางการ
6 หลุมพรางสำคัญ ของหัวหน้ามือใหม่ คือ
1. ไม่รู้ความคาดหวัง(เป้าหมาย)ของผู้บริหารและองค์กรที่เกี่ยวกับงานที่ความรับผิดชอบ
2. ไม่รู้หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งหัวหน้างานมือใหม่
3. ไม่รู้ตนเองว่ามีความสามารถระดับไหนกับงานที่รับผิดชอบ
4. ไม่รู้ว่าภารกิจใน 1 วันของหัวหน้างานมือใหม่ต้องทำอะไรบ้าง
5. ไม่รู้ว่าต้องวางตัวอย่างไรกับบทบาทหัวหน้างานมือใหม่
6. ไม่รู้ว่าต้องพัฒนาตนเองไปในทิศทางใด
3 เทคนิคสำคัญกับการพัฒนา ด้าน“เก่งการงาน”
1. เทคนิคการรู้จักความคาดหวัง (เป้าหมาย) เกี่ยวกับงานที่องค์กรมอบหมาย
2. เทคนิคการรู้จักตนเอง (ปัจจุบัน) ว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
3. เทคนิคการรู้จักช่องว่าง (การพัฒนา) ด้วยการวางแผนการเปลี่ยนแปลง
เทคนิคการรู้จักความคาดหวัง (เป้าหมาย)
การที่เรารู้จักเป้าหมาย ปกติแล้วการได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งใหม่ ผลตอบแทนสูงขึ้น คิดได้ทันทีเลยว่าต้องมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน อย่าลังเลรอช้า ควรถามผู้บริหารที่สูงกว่าได้เลย ด้วยการใช้คำถาม 5 W 1 H กับภาพลักษณ์ใหม่ ดังนี้
• คาดหวังให้เราทำอะไร หัวข้ออะไรที่สำคัญ (What)
• สถานที่ในการทำงานเป็นที่ไหน ต้องมีการโยกย้ายหรือไม่ (Where)
• กำหนดการในการทำงาน หรือพิจารณาผล มีระยะเวลาสั้นหรือยาว (When)
• เหตุผลหลักในเลือก ว่าทำไมเลือกเราที่คิดว่าเหมาะสม (Why)
• บุคคลใดบ้างที่เราต้องเกี่ยวข้องในการทำงาน (Who)
• ทำอย่างไรจึงจะบรรลุภารกิจนี้ (How)
เทคนิคการรู้จักตนเอง (ปัจจุบัน)
การที่เรารู้จักตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และการทำงานด้วยการฝึกตอบคำถามด้วยความรู้สึกของตนเองดังนี้
• จุดเด่นของเรา หรือสิ่งที่เพื่อนๆ ชื่นชมเรา บ่อยครั้ง คืออะไร
• งานที่เราชอบ (สิ่งที่ทำแล้วมีความสุขแม้มีอุปสรรคก็ไม่หวั่น) คืองานอะไร
• ความภูมิใจของเราในอดีต ที่เล่าแล้วมีความสุขทุกครั้ง คือ
1. ภูมิใจเรื่องอะไร
2. เรื่องราวเป็นอย่างไร
3. มีเหตุการณ์ที่ท้อแท้แล้วเราสามารถเอาชนะเหตุการณ์นั้นมาได้อย่างไร
เทคนิคการรู้จักช่องว่าง (การพัฒนา) ด้วยการวางแผนการเปลี่ยนแปลง
การที่เรารู้ว่าเรามีช่องว่างอะไรที่ต้องพัฒนาบ้าง เป็นการยอมรับศักยภาพของตนเองแต่ไม่ได้ยอมแพ้ เป็นการเริ่มต้นในการทำแผนการพัฒนาตนเองให้ยั่งยืนขึ้น ด้วยสไตล์ของเราเอง กับกระบวนการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเป็นคนใหม่ในคนเดิมดังนี้
• เขียนเป้าหมายที่ผู้บริหารหรือองค์กรคาดหวัง เช่น 7 เรื่อง
• เขียนสิ่งที่ตนเองมีความสามารถอยู่ปัจจุบัน เช่น 4 เรื่อง
• เขียนสิ่งที่ตนเองควรพัฒนาเพิ่มขึ้น เช่น 3 เรื่อง
เริ่มเทคนิค ด้วยการนำ เรื่องที่ควรพัฒนา 3 เรื่องจัดการดังนี้
1. เลือกความสำคัญ (ด้วยตารางสำคัญ-เร่งด่วน)
2. วางแผนการพัฒนา ด้วยการแปลงเป็นแผนงานประจำวัน
3. บันทึกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากการฝึกฝน
4. เล่าให้บุคคลอื่นฟัง (เลือกที่เราเชื่อมั่น ไว้ใจ)
อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว การพัฒนาให้เป็นคนที่เก่งงานนั้นไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมค่ะ จะเห็นว่าผู้เขียนเน้นที่การพัฒนาตนเองตามที่ตนเองอยากพัฒนา เป็นเรื่องที่เราชอบ เราอยากทำ จะมีปัญหาในระหว่างการฝึกฝน เราก็จะไม่เลิกกลางทาง เพราะเราทำในสิ่งที่เราชอบและอยากทำ
การลงมือทำ มีคำตอบอยู่ 2 อย่าง
คือ สำเร็จ และ…………...…
ท่านลองตอบดูซิค่ะว่าจะใส่คำว่าอะไรในช่องว่าง (ท่านต้องตอบก่อนจริงๆนะค่ะ) ถึงจะเข้าใจประเด็นต่อไปด้วยความเข้าใจ ครั้งหน้าเราจะมาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องราวกรณีศึกษาตัวอย่างของ เก่งการงาน เป็นเรื่องจริงที่มีน้องCoachee มาปรึกษาระหว่างการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในองค์กรแห่งหนึ่ง น่าจะเป็นเรื่องที่หลายท่านกังวล และติดอยู่เช่นกัน เพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น พบกันกับตอนหน้านะค่ะ
 
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|