กรอบการดำเนินการโค้ชครบวงจร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     16 พฤษภาคม 2562     1,255     0

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญในการนำทักษะการโค้ช (Coaching) ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆมากมายครับ

ทักษะการโค้ช (Coaching) มีหลายความหมาย มีหลายรูปแบบ มีหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับ ความเชื่อ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่แต่ละท่าน ได้รับรู้ เรียนรู้ และฝึกฝนกันมาจากผู้รู้แต่ละท่าน

ผมเชื่อว่า สุดท้ายก็คือ แนวทางการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากเจตนาที่ดีทั้งนั้นครับ

ผมก็มีความเชื่อเกี่ยวกับการโค้ช ที่ผมได้ศึกษาและเรียนรู้มาจาก อาจารย์ที่ผมเคารพและนำมาปฏิบัติฝึกฝน เพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดีครับ

การสร้างวัฒนธรรมการโค้ช (Coaching Culture) คือ การประยุกต์ใช้การโค้ชกับการพัฒนาบุคลากร ในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายกลุ่มบุคคล หลากหลายหัวข้อ ที่การโค้ชสามารถนำไปประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิผล

วันนี้ขอนำเสนอรูปแบบหนึ่งที่ผมใช้ทักษะการโค้ช (Coaching) ในสไตล์ของผม ที่ผมเรียก
"ครบถ้วน ครบเครื่อง ครบวงจร การโค้ช"

ในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากร (ตามรูป) เพื่อให้การโค้ช กลายเป็น "วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรครับ"
กรอบการดำเนินการโค้ชครบวงจร

ถ้าหากองค์กรต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้การโค้ชในสไตล์ของตัวเอง ในการพัฒนาบุคลากร ได้มากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้นครับ ผมเชื่อเช่นนั้นครับ

แสดงความคิดเห็น