กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     5 พฤษภาคม 2564     101     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

Micro Learning  …การเรียนรู้ในเรื่องเฉพาะที่ต้องการนำไปใช้ได้ทันที
                               …การเรียนผ่านคลิปวีดีโอสั้นๆ (5-7 นาที)
                               …การเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์กรณีศึกษาเสมือนจริง
                               …การทดสอบความรู้ได้ทันที
 
Mini Learning    …การเรียนรู้หลักสูตรผ่านวีดีโอออนไลน์ (30-40 นาที)
                               …การเรียนรู้แบบผสมผสาน(Online Merge Offline)
                               …การวัดผลลัพธ์ด้วยแบบทดสอบและติดตามผล
                               …การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

Macro Learning …การเรียนรู้แบบต่อเนื่องครบวงจร (Blended Learning)
                               …การเรียนรู้ด้วย Course Online ปรับพื้นฐาน
                               …การเรียนรู้ใน Classroom เชิงปฏิบัติการจริง
                               …การดำเนินการ Group Coaching&Clinic
                               …การดูแลรายบุคคลด้วย 1:1 Coaching&Mentor
                               …การเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการร่วมกับผู้เรียน
                               …ผู้เรียนสร้างโครงการ (Project Assignment)
 
การกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ ที่เอื้อประโยชน์กับกลุ่มผู้เรียนและจุดประสงค์ขององค์กร จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละองค์กรได้อย่างแท้จริง

รูปแบบการเรียนรู้มีความหลากหลายที่องค์กรจัดเตรียมให้บุคลากรได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกที่จะเลือกเรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่ของตัวเอง…ก็จะสามารถ “สร้างวัฒนธรรมรักการเรียนรู้ในองค์กร (Learning Organization)” ได้ในอนาคตครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาเรียนออนไลน์Micro Learning

แสดงความคิดเห็น