กระบวนการโค้ชใน Style ของตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     23 กรกฎาคม 2562     1,159     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    กระบวนการโค้ชใน Style ของตัวเอง

     การโค้ชใน Style ของตัวเอง จะทำให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการโค้ชของตัวเองมากขึ้น ดังนั้นผมจึงคอยสังเกตกระบวนการโค้ชของตัวเองที่อ้างอิงมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ฝึกฝนและปฏิบัติบ่อยๆ เพื่อสร้างเป็นรูปแบบของตัวเองซึ่งช่วยให้ผมสามารถดำเนินการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

วันนี้อยากนำกระบวนการโค้ชที่เป็น Style ของตัวเองพอสังเขปมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกันครับ กระบวนการเป็นดังนี้ครับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เบื้องต้นเพื่อกำหนดหัวข้อโค้ช (Goal Setting)
การใช้คำถามสะท้อนให้โค้ชชี่เห็นตัวเอง (Questioning)
การรับฟังโค้ชชี่อย่างตั้งใจ (Listening)
การสร้างการมีส่วนร่วมกับโค้ชชี่ (Rapport)
การใช้คำถามให้โค้ชชี่ค้นหาประเด็นของการเปลี่ยนแปลง (Questioning)
การอยู่กับโค้ชชี่เพื่อเข้าใจความเป็นโค้ชชี่ (Be There)
การใช้คำถามตามเครื่องมือของโค้ชที่เหมาะสม (Tooling)
การทำให้โค้ชชี่ตัดสินใจลงมือกระทำด้วยตัวเอง (Commitment)     การมีกรอบของกระบวนการโค้ชของตัวเอง ช่วยให้ผมมีสมาธิกับการโค้ชมากขึ้นเพราะเดินตามขั้นตอนต่างๆที่ละ Step ด้วยความมั่นใจ ส่วนในแต่ละ Step จะมีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ถ้าขั้นตอน ถ้าทำจนครบตามนี้ ผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นแน่นอน

ประโยชน์ที่ผมได้รับจากการใช้กระบวนการโค้ชของตัวเองที่กำหนดขึ้นมามีดังนี้
เชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชมากขึ้น
กังวลกับผลลัพธ์ระหว่างทางน้อยลง
สร้างความมีส่วนร่วมในเรื่องของโค้ชชี่ได้ดีขึ้น
มีสมาธิกับการฟังเรื่องราวของโค้ชชี่อย่างเต็มที่
การหยิบใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชง่ายขึ้น
สนุกและมีความสุขกับการโค้ชตลอดเวลา
ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ตัวโค้ชชี่อย่างแท้จริง

     การใช้กระบวนการอาจเป็นการกำหนดขั้นตอนที่เข้มงวดเกินไป แต่ผมใช้เป็นแนวทางที่ช่วยให้ผมจดจ่อกับโค้ชชี่ได้มากขึ้น ไม่สับสนว่าต้องทำอย่างไร ถามอย่างไร ดังนั้นแนวความคิดนี้เป็นเพียงสิ่งที่นำมาแลกเปลี่ยนเท่านั้นไม่ใช่มาตรฐานนะครับ ท่านใดที่สนใจและชอบสำหรับการฝึกโค้ชในช่วงแรกๆ ก็ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูครับ ท่านอาจเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น หลังจากนั้นก็คงจะเป็น Style ของแต่ละท่านต่อไปครับ ขอให้สนุกกับการเป็นโค้ช ที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้จริงครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  กระบวนการโค้ชทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น