กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจยุคใหม่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 มิถุนายน 2564     85     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจยุคใหม่

      ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับความรู้จากนักการตลาดขั้นเทพ โดยการเข้ารับฟังและขอคำแนะนำ ใน Clubhouse ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตลาด ได้ประโยชน์มากๆครับ…ขอบคุณมากๆครับ

ขอสรุปเป็นความเข้าใจของตัวเองได้ 5 เรื่อง ดังนี้ครับ…
  1. การเป็นผู้ให้ (Giver)…การให้ ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค คำแนะนำ และอื่นๆ กับผู้ที่สนใจในเรื่องนั้นๆ เพื่อสร้าง Personal Branding ให้เป็นที่รู้จักและเกิดเป็นคุณค่าให้กับผู้อื่นและสังคม
  2. การเป็นศูนย์รวม (Platform)…สร้างรูปแบบการรวมศูนย์การให้บริการ ผ่านเทคโนโลยี่ ที่อำนวยความสะดวกให้กับ Ecosystem เข้าใช้บริการ เกิดการซื้อขายแบบ C2C, B2C, B2B เป็นต้น…สร้างรายได้ให้ธุรกิจผ่านเครือข่ายนี้ และเติบโตไปพร้อมๆกัน
  3. การเป็นผู้เชื่อมโยง (Integrated)…การสร้าง Business Model ที่สามารถทำให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้ประโยชน์ร่วมกัน (Win:Win Situation) โดยการขยายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีความหลากหลายมากที่สุด แล้วจัดระบบการติดต่อซื้อขายและใช้บริการ ซึ่งกันและ  กัน ให้เกิดการเชื่อมโยงกันแบบง่ายๆ
  4. การเป็นผู้บริหารจัดการ (Management)…การลงทุนในเทคโนโลยี่ และพัฒนาระบบการทำงาน ที่ทำให้ระบบหลังบ้านเป็นอัตโนมัติมากที่สุด มีความฉลาดในการบริหารจัดการรายการที่มีจำนวนมหาศาลได้อย่างสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้จนผู้ใช้เกิดความสะดวก และได้ประโยชน์มากที่สุด
  5. การเป็นนักการตลาด (Marketer)…สร้างกิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Offline Marketing และ Digital Marketing อย่างมาก เพื่อให้ Businee Brand เป็นที่รู้จักและยอมรับให้มากที่สุด ในการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อส่งผลให้สมาชิกใน Platform ได้รับประโยชน์มากที่สุด


     ผมคงต้องนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จนเกิดความเข้าใจ จากผู้เชี่ยวชาญตามที่ได้เขียนสรุปไว้นี้…ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองต่อไปครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การตลาดธุรกิจยุคไหม่

แสดงความคิดเห็น