กล้าฝันต้องกล้าทำ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     15 สิงหาคม 2561     677     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    กล้าฝันต้องกล้าทำ

มีเรื่องประทับใจอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟัง เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อผู้จัดการคนหนี่งเดินมาบอกว่า ตัวเขามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้น 130% พร้อมเล่าให้ฟังว่า ที่ผ่านมาการบริหารทีมขายที่มีทั้งหมด 3 ทีมนั้น มียอดขายที่น้อยมาก ทำให้ทางผู้บริหารต้องเรียกเขาไปพบพร้อมกับสอบถามถึงแผนงานที่จะพัฒนายอดขายให้เพิ่มขึ้น เขาจึงได้รับปากกับผู้บริหารไปว่าสิ่งที่เขาจะไปดำเนินการคือ

1.ทำการอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมทั้งทักษะการขายที่ดีให้กับทีมขาย
2.จัดสรรพนักงานขายเก่าให้ทำงานคู่กับพนักงานขายใหม่
3.ประสานงานติดต่อเพื่อหาพื้นที่การขายปิด ที่ไม่ทับซ้อนกับทีมขายอื่น
4.แนะนำกฎค่าเฉลี่ย 10 1 ให้กับพนักงานขาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการพูดคุยและสอบถามความต้องการของลูกค้า
5.สอนเทคนิคการขาย 5 ขั้นตอน (แนะนำตัว เปิดการขาย นำเสนอ ปิดการขาย และขายเพิ่ม)
6.สอนเทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง (ยอมรับ ทวนคำพูด อ้างอิง เปลี่ยน ปิดการขาย)

แต่ยอดขายของทีมขายทั้งหมดก็ยังไม่ดีขึ้น ทางผู้บริหารจึงเรียกเขาไปพบอีกครั้ง พร้อมสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข เขาจึงตอบผู้บริหารไปว่าเขาจะไปดำเนินการดังนี้ (รายละเอียดตามหัวข้อข้างต้น) ทางผู้บริหารถามว่าเรื่องที่เขาจะดำเนินการคือเรื่องเดิมใช่หรือไม่? หากใช่ยอดขายจะเพิ่มขึ้นจริงหรือเพราะก่อนหน้านี้ก็ใช้วิธีเดียวกันทำไมยอดขายถึงไม่เพิ่มขึ้น? แต่เขาก็ยังยืนยันคำตอบเดิม

นเวลาต่อมาเขาได้กลับไปเรียกประชุมทีมขายอีกครั้งพร้อมดำเนินการตามที่ได้รับปากกับทางผู้บริหารไว้ทุกข้อ อีกทั้งยังได้มีการเรียกประชุมทีมงานขายทุกวันตอนเช้าเพื่อสอบถามถึงยอดขายที่ผ่านมา ในแต่ละวันและปัญหาที่เกิดขึ้นของทีมเป็นรายคน พร้อมกับลงมือแก้ไขปัญหานั้นๆทันที ในเดือนแรกที่เขาได้ดำเนินการดังกล่าวยอดขายของทีมที่เขาดูแลทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นเป็น 130% และเพิ่มเป็น 150% ในเดือนถัดมา

ท่านได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างครับ?
ทุกครั้งที่เกิดปัญหา ต้องวิเคราะห์เพื่อค้นสาเหตุให้พบ 
ทำการวางแผน ลงมือทำ ติดตามผล หากยังไม่สำเร็จก็ทำการปรับแผน และลงมือทำใหม่อย่างต่อเนื่อง

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการขายทีมขายงานบริการ

แสดงความคิดเห็น