การคิดกับการคิดแบบตระหนักรู้

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 ตุลาคม 2561     892     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    การคิดกับการคิดแบบตระหนักรู้

การคิด (Thinking) กับ การคิดแบบตระหนักรู้ (Awareness) ไม่เหมือนกันครับ!

การคิด (Thinking) แบบใช้ข้อมูลในอดีตของตัวเองที่มีอยู่มาประเมินเหตุการณ์ ข้อมูล สิ่งเร้าต่างๆ แล้วเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้น ที่เป็นความเชื่อ ประสบการณ์ ค่านิยม ของตัวเอง มาเปรียบเทียบกัน ก็จะเกิด ความพึงพอใจ กับ ไม่พึงพอใจ

การโค้ช (Coaching) ชวนคิด ชวนคุย ในเรื่องใหม่ ไม่ใช่ข้อมูลในอดีต ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ดี ควรเป็นข้อมูลชุดใหม่ที่โค้ชชี่คิดได้ จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการนำไปปฏิบัติ แล้วได้รับผลลัพธ์ใหม่ๆ

การใช้คำถามของโค้ช จึงมีความสำคัญมากว่า โค้ชใช้คำถามที่ให้โค้ชชี่คิดข้อมูลในอดีต หรือ ทำให้ตระหนักรู้ด้วยตัวเองเพื่อข้อมูลชุดใหม่

ผมพัฒนาชุดคำถามมาโดยตลอด เพื่อให้เข้าใจได้ว่า คำถามลักษณะใด ในจังหวะแบบไหน แล้วโค้ชชี่อยู่ในสภาวะใด ที่สามารถทำให้โค้ชเกิดการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองจริงๆ ผมใช้การ unpack ตัวเองหลังจากจบการโค้ชอยู่เสมอครับ

ผมเชื่อว่า การโค้ชที่แท้จริง! มีความละเอียดลึกซึ้งมากๆครับ เพราะเป็นกระบวนการที่ช่วยโค้ช ให้เขาเติบโตด้วยตัวเขาเองอย่างจริงจัง ดังนั้นการทำให้เขาตระหนักรู้ได้ด้วยทรัพยากรของเขาเอง ย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเขาครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การคิดThinkingAwareness

แสดงความคิดเห็น