การคิดอย่างเป็นระบบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     1 ตุลาคม 2562     7,094     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    การคิดอย่างเป็นระบบ

        วันนี้อยากแลกเปลี่ยนเรื่องที่ผมพัฒนาตัวเองเองโดยการนำแนวคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) มาช่วยทำให้ผมสามารถแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาได้ดีขึ้น ทำให้ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น มีความใจเย็นในการแก้ปัญหามากขึ้น ไม่เร่งรีบที่จะแก้ไขปัญหามากเกินไป

        ในความคิดของผมนั้นคิดว่า การคิดอย่างเป็นระบบ คือ การมองที่ภาพกว้างมากกว่าจุดที่เป็นอยู่ ยอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบ และระบบย่อยย่อมมีผลกระทบกับระบบที่ใหญ่กว่า วันนี้คงไม่ได้มาบอกว่า นิยามหรือความหมายคืออะไร แต่จะชี้ประเด็นสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบที่ผมประยุกต์ใช้อยู่ เช่น

        การแก้ไขปัญหา เป็นวิธีจัดการปัญหาในระยะสั้น
        การคิดเชิงระบบ เป็นการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบระยะยาว

การคิดอย่างเป็นระบบ

        การประยุกต์ใช้ของผมนั้น ผมจะพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น คือ
         เหตุการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาทันที เพื่อให้ปัญหาลดน้อยลงหรือหมดไป
         รูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ผมจะสั่งเกตการแก้ปัญหาของตัวเอง ว่าเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหรือยัง เป็นปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกับปัญหาอื่นๆ หรือไม่ แล้วพิจารณารูปแบบของปัญหาว่า เกิดขึ้นบ่อยที่จุดไหน หรือสาเหตุใด
         โครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของปัญหา และมีผลกระทบมาก ผมก็จะนำปัจจัยสำคัญนั้นๆมาพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างนั้นๆใหม่เสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก หรือ อาจทำให้กระบวนการและขั้นตอนเปลี่ยนไปเลย ปัญหาเก่าก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย เพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

        การแก้ไขปัญหาในระยะหลังของผมนั้น จะไม่แก้ไขที่ตัวปัญหาแต่จะมองที่ ที่มาของปัญหาและสิ่งที่จะกระทบ หากเกิดปัญหานั้นขึ้น ก็จะดำเนินการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องใหม่เพื่อไม่ให้ปัญหาประเภทนี้เกิดขึ้นอีกเด็ดขาด แล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นครับ

แสดงความคิดเห็น