การจัดทำหลักสูตร นักขายพิชิตเป้าหมาย

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 กรกฎาคม 2562     1,616     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การตลาด-งานขาย    การจัดทำหลักสูตร นักขายพิชิตเป้าหมาย

     การจัดทำหลักสูตรที่ใช้สอนนั้น ถ้าหากมีความชัดเจนในสิ่งที่จะถ่ายทอดแล้ว ก็จะทำให้การเขียน Course Outline และการจัดทำ สไลด์ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนเท่าไหร่ เพราะเนื้อหาที่ใช้สอนก็มาจากแนวความคิดของผู้สอนนั่นเอง ดังนั้นการเตรียมตัวเนื้อหาก่อนการเขียนหลักสูตรก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

     วันนี้อยากแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญของหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานขายให้ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ ขอใช้ชื่อ หลักสูตรนักขายพิชิตเป้าหมาย โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ผมขออนุญาตขยายความของในแต่ละเรื่องพอสังเขปดังนี้
การมีทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย คือ การมองเป้าหมายยอดขายเป็นเรื่องท้าทายความสามารถ รักในงานขายที่ช่วยให้เราพัฒนาตัวเอง สนุกและมีความสุขที่ได้เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเพราะนักขายที่แท้จริง รักที่จะได้ขาย ไม่ใช่ต้องการขายได้อย่างเดียว
การทำงานขายอย่างเป็นระบบ คือ การให้ความสำคัญกับกระบวนการขาย ที่เริ่มต้นด้วยการค้นหาขนาดตลาด (Market Size) และสร้างฐานลูกค้าผ่าน Sale Pipeline มองการขายเป็นเกมของตัวเลข ที่ต้องเปิดลูกค้าให้มาก เพื่อเข้าสู่กระบวนการปิดการขาย
การพัฒนาทักษะการขายอย่างต่อเนื่อง คือ การมุ่งเน้นการฝึกฝนด้านทักษะการขายต่างๆ เมื่อมีโอกาส เช่น การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย เป็นต้น โดยสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมาแล้วทดลองขายดูเพื่อพิจารณาความพร้อมของตัวเองก่อนการขาย
สร้างคัมภีร์การขายของตัวเอง คือ คู่มือการขายที่เป็นสิ่งที่นักขายกำหนดขึ้นมาเป็น Style ของตัวเอง ไว้ทบทวน ฝึกฝน และพัฒนาตัวเอง การมีคู่มือจะช่วยให้นักขายเกิดความมั่นใจในการพิชิตเป้าหมายมากขึ้น     เนื้อหาของหลักสูตร นักขายพิชิตเป้าหมายมีประมาณนี้ครับ ส่วนรายละเอียดก็สามารถนำความรู้ต่างๆ ของผู้สอนมาประกอบเป็นสไลด์ ที่เชื่อมโยงกันต่อไปได้ สิ่งที่ผมแลกเปลี่ยนนี้เป็นความคิดส่วนที่ผมทำอยู่ สนใจ Download Slide ได้ฟรีที่เว็บไซด์นะครับ ส่วนวิทยากรท่านอื่นๆก็จะมีเนื้อหาตาม Style ของแต่ละคนครับ

แสดงความคิดเห็น