การจัดลำดับความสำคัญของงาน เพิ่มผลงานได้อย่างไร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 ธันวาคม 2561     1,308     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    การจัดลำดับความสำคัญของงาน เพิ่มผลงานได้อย่างไร

     ทุกกิจกรรมที่ทำนั้น มีคุณค่าตามเหตุผลที่เราให้คำจำกัดความอยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญกว่าคือ "การเลือกทำตามสิ่งที่คิดว่ามีความสำคัญ" อันดับ 1 2 หรือ 3 นั้น ยากยิ่งนัก ที่จะตัดสินใจได้ในการทำงานจริง 8 ชั่วโมง เหมือนกับอยู่ระหว่างคุณกับเพื่อน ประสิทธิภาพอาจเหมือนหรือต่างกัน เช่น ทำงานชิ้นเดียวกัน สำหรับคุณแล้วอาจจะเป็นการเพิ่มคุณค่าในงานนั้นๆ แต่สำหรับเพื่อนของคุณอาจเป็นการสูญเสียเวลาอันมีค่าไปเทคนิคการตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญมีดังนี้ ด้วยคำถาม 3 ข้อ
     1. เราต้องการทำอะไร?
     2. เราทำอะไรแล้วจะได้ประโยชน์สูงสุดในขณะนี้?
     3. หากเราทำเรื่องสำคัญนี้ได้จะได้อะไรเป็นรางวัลกับตัวเอง?

     เมื่อจัดหรือเลือกลำดับได้แล้ว ยังต้องคิดต่ออีกว่า จะทำอย่างไร? จึงจะยั่งยืน คือสามารถรักษาพฤติกรรมนี้ให้ติดตัวตลอดไป

เทคนิคการปฏิบัติตามลำดับความสำคัญที่เลือกไว้ได้จริง คือ
     1. เขียนรายการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เย็นก่อนกลับบ้าน
     2. เริ่มงานด้วยรายการสำคัญทุกเช้าอย่างมุ่งมั่น
     3. เขียนเลขลำดับความสำคัญแล้วทำให้ตรงทุกวัน

เทคนิคการรักษาพฤติกรรมการบริหารเวลาอย่างยั่งยืนด้วย 3 ประเด็นนี้
     1. ประเมินความคุ้มค่าหากเราทำได้จริง
     2. จัดสรรแยกประเภทงานและคนให้ชัดเจน
     3. มอบหมายให้เหมาะสม
          ทำเอง
     3. มอบหมายให้เหมาะสม
          ให้คนอื่นทำ
(บันทึกเปรียบเทียบผลงานประมาณการและความจริง)

     เพียงเท่านี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้มากขึ้นแล้วค่ะ ที่สำคัญหากเราสามารถทำเป็นประจำ ก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ต้องฝืนอีกต่อไป การตัดสินในเรื่องต่างๆ เราก็จะแม่นและชัดเจนตามไปด้วยอย่างมีเหตุผลแน่นอน ส่งผลให้เราเพิ่มผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลิกกังวลเรื่องผลงานไม่ตรงใจนายอีกต่อไป ในผลงานที่เพิ่มขึ้น คุณค่าของพนักงานคุณภาพก็จะโดดเด่นสะดุดตา  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ความรับผิดชอบทรัพยากรมนุษย์HRD

แสดงความคิดเห็น