การถอดบทเรียนการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 เมษายน 2562     1,542     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การถอดบทเรียนการโค้ช

การถอดบทเรียนกระบวนการโค้ช (Un-Pack for Coaching Process) ของตัวเอง เป็นเรื่องสำคัญที่โค้ชควรฝึกฝนกับตัวเองเป็นประจำครับ!

วันนี้เพิ่งเขียนสไลด์การถอดบทเรียนกระบวนการโค้ชเสร็จครับ รู้สึกชอบมากครับ เพราะจะทำให้ผู้อบรม ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สามารถสร้างเทคนิคการ Un-Pack การโค้ชของตัวเองได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับ

ผมขอให้ทีมงานสร้างรูป "การถอดบทเรียนการทำอาหาร" ขึ้นมาเพื่อใช้ในการอธิบายแนวความคิดของการ Un-Pack ให้เข้าใจแบบง่ายๆครับ

การถอดบทเรียนการโค้ช (Un-Pack Coaching)

หลังจากได้เรียนรู้การทำอาหารด้วยเมนูต่างๆจากเชฟผู้เชี่ยวชาญแล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำด้วยตัวเอง การลงมือทำอาหาร ตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นอาหารขึ้นมานั้น ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ มากมายถ้าสามารถบอกรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน จากการลงมือทำพร้อมการสังเกต ก็เท่ากับเป็นการถอดบทเรียนการทำอาหารของตัวเองครับ

กระบวนการโค้ชก็เช่นเดียวกันครับ โค้ชทุกคนต้องรู้ตัวเองตลอดเวลาอย่างมีสติ ระหว่างการโค้ชว่า - รับฟังเรื่องราวของโค้ชชี่แล้ว ได้ยินอะไรบ้าง?
การใช้คำถามเปิด เชิงบวก กระตุ้นให้โค้ชชี่คิด มีจุดประสงค์ที่เกี่ยวกับโค้ชชี่เรื่องอะไร?
ทักษะการโค้ชที่เลือกใช้ดำเนินการ มาจากประเด็นสำคัญของโค้ชชี่เรื่องอะไร?
การทำให้โค้ชชี่ออกจากสภาวะเดิม สู่เป้าหมายของตัวเอง จากการเห็นเรื่องอะไร?

ผมสนุกกับการสำรวจตัวเอง ในจังหวะต่างๆ ของการโค้ช ที่ตัวเองดำเนินการอยู่ โดยอ้างอิงกับ หลักการโค้ช, ทักษะการโค้ช, กระบวนการโค้ช, ที่ถูกต้องเพื่อเป็นกรอบตรวจสอบสอบกระบวนการโค้ชของตัวเองครับ

การถอดบทเรียน Un-Pack ไม่ใช่การประเมินการโค้ชว่า ถูก หรือ ผิด เป็นเพียงกระบวนการสำรวจตัวเอง แล้วพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป เพราะการโค้ชเชื่อมโยงกันอยู่ การฟังที่มาตรฐานของโค้ชเอง อาจนำไปสู่คำถามที่ไม่ได้ช่วยเหลือโค้ชชี่ได้จริงครับ โค้ชพี่เลี้ยง ที่ร่วมดำเนินการ Un-Pack จึงไม่ใช่ผู้แนะนำวิธี แต่ใช้กระบวนการทำให้โค้ชได้สำรวจตัวเองครับ

ข้อควรระวังของการ Un-Pack คือ การวิพากษ์ วิจารณ์ การโค้ช แล้วเผลอแนะนำวิธีการให้แก่กันครับ! ผมจะคอยระวัง แล้วหลีกเลี่ยงครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ถอดบทเรียนทักษะการโค้ชUn Pack Coaching

แสดงความคิดเห็น