การบริหารจัดการด้วยทฤษฏีพาเรโต้ 80-20

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     7 กันยายน 2561     2,414     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การตลาด-งานขาย    การบริหารจัดการด้วยทฤษฏีพาเรโต้ 80-20

     การประยุกต์ใช้ทฤษฏีพาเรโต้ 80:20 นี้เกิดประสิทธิผลสูงมาก ทำให้ลดความสูญเสียการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ อีกทั้งยังเปรียบเสมือนการมุ่งมั่นกับเรื่องสำคัญเพียงจำนวนน้อยๆ แต่สามารถได้ผลลัพธ์จำนวนมหาศาลได้ ทำให้การทำงานมุ่งสู่ความสำเร็จได้ง่ายกว่าการทำงานแบบเหวี่ยงแหทั่วๆไป

แนวความคิดของทฤษฏี 80:20
      รายได้ขององค์กรมาจากลูกค้าเพียงแค่ 20% เท่านั้น ที่สามารถให้รายได้กับองค์กรเป็นสัดส่วนสูงถึง 80% ของยอดขายรวม
      การรู้จักแก้ปัญหาที่สำคัญเพียงบางเรื่อง (2-3 หัวข้อ) สามารถครอบคลุมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ได้เกือบทั้งหมด (80%)
      เสื้อผ้าที่เราใส่ในปัจจุบันถ้าพิจารณาให้ดี เราใช้เสื้อผ้าที่ใส่เป็นประจำอยู่เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น (80%)
      การทำงานให้สำเร็จ 80% ของงานทั้งหมด เราจะใช้เวลาและทรัพยากรเพียง 20% เท่านั้น แต่ถ้าต้องการให้สำเร็จถึง 100% คือทำให้อีก 20% ที่เหลือสำเร็จนั้น เราอาจต้องทุ่มกำลังอีกถึง 80% ซึ่งนับว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไร
การคัดเลือกบุคลากรที่เป็นดาวเด่นเพียง 20% ให้รับผิดชอบงาน 80% อาจได้ผลดีกว่าให้ทุกคนมาทำงานทั้งหมดก็ได้
      องค์กรหนึ่งๆ จะมีตำแหน่งระดับสูงเพียงเล็กน้อย (20%) เมื่อเทียบกับพนักงานทั้งหมดขององค์กร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับล่างถึง 80%
      การประชุมหรือนำเสนอรายงานต่างๆ ถ้าเรายอมเสียเวลาเตรียมตัวให้ดี จะทำให้ช่วยประหยัดเลาไปได้มากทีเดียว อีกทั้งยังทำให้ผู้อื่นเข้าใจเราได้ง่ายขึ้นด้วย

การประยุกต์ใช้กับการทำงาน
    พนักงานขายดูแลลูกค้าที่สำคัญๆ ก่อน
    การเตรียมตัวก่อนการประชุม
    ผู้บริหารคัดเลือกพนักงานดาวเด่น
    จัดทำรายการปัญหาแล้วเลือกแก้ไขหัวข้อสำคัญก่อน
    การจัดลำดับความสำคัญของงาน
    การทุ่มเททรัพยากรในช่วงเริ่มต้นของงานให้งานเริ่มเดินแล้วจึงปล่อย
    การสุ่มเช็คตัวอย่างของเสียจากการผลิต
    การพัฒนาคุณสมบัติเด่นของตัวเองให้ดีเลิศ

การประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต
    การจัดสรรเวลาสำหรับการออกกำลังกายไว้บ้าง
    การเก็บออมเงินบางส่วนเพื่ออนาคตของตัวเอง
    การไม่ปล่อยให้อารมณ์หงุดหงิดเกิดขึ้นบ่อยเกินไป
    การวางแผนชีวิตไว้ตั้งแต่ต้นปีสำหรับปฏิบัติทั้งปี
    การแบ่งเวลาให้กับครอบครัวเพียงเล็กน้อยแต่มีความตั้งใจสูง

การประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติต่อผู้อื่น
    การจัดสรรเวลาสำหรับการออกกำลังกายไว้บ้าง
    การเก็บออมเงินบางส่วนเพื่ออนาคตของตัวเอง
    การไม่ปล่อยให้อารมณ์หงุดหงิดเกิดขึ้นบ่อยเกินไป
    การวางแผนชีวิตไว้ตั้งแต่ต้นปีสำหรับปฏิบัติทั้งปี
    การแบ่งเวลาให้กับครอบครัวเพียงเล็กน้อยแต่มีความตั้งใจสูง

การประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติต่อผู้อื่น
    การให้ความช่วยเหลือในยามที่เพื่อนทุกข์ยาก (นานๆ เกิดที)
    การมองให้เห็นข้อดีของผู้อื่นบ้างในขณะที่เราเห็นแต่ข้อเสียของเขา
    เลือกคบเพื่อนที่หวังดีกับเรา (เพื่อนแท้แม้ไม่กี่คนดีกว่าเพื่อนกินเยอะ)
    การเลือกงานสังสรรค์ที่สำคัญเท่านั้น ไม่ใช่ไปทุกครั้งที่มีงาน

ลองนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับตัวเองดูสิครับ จะเห็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลสูงมาก อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับ

 การบริหารจัดการด้วยทฤษฏีพาเรโต้ 80:20

แสดงความคิดเห็น