การปรับสภาวะของตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     22 พฤษภาคม 2562     893     0

        วันนี้ตั้งใจแลกเปลี่ยนสิ่งที่ผมใช้ในการปรับสภาวะ (State) ของตัวเองให้อยู่ในสภาวะที่ดีให้นานที่สุด เพราะสภาวะของเราจะเปลี่ยนไปตามสิ่งเร้าที่มากระตุ้น ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก ของเราผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตลอดเวลา หากไม่ระวังเรื่องเหล่านี้เราก็จะไปอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีได้

        หัวใจสำคัญที่มีผลกับสภาพแวดล้อม (State) ในความรู้สึกของเรานั้นมีอยู่ 3 เรื่อง คือ
        1. ความคิดและสิ่งที่เราโฟกัส
        2. ภาษาที่ใช้พูดกับตัวเอง
        3. การปฏิบัติตัวของเรา (ร่างกาย)

        สิ่งที่ผมจะคอยสังเกตคือ ความรู้สึกที่ไม่ดี (Negative Emotion) ที่เกิดขึ้นของผมนั้น เมื่อรับรู้ได้แล้ว ผมจะไม่โทษสิ่งต่างๆ รอบตัว (เมื่อก่อนโทษสิ่งต่างๆ อิอิ) เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เลย และทำให้เราเกิดความรู้สึกนั้นไปแล้ว ผมจะเริ่มปรับเรื่องสำคัญ 3 เรื่องของตัวเองใหม่ เช่น
        1. สร้างความคิดเชิงบวกขึ้นมาโดยการมองด้านดีของเรื่อง เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
        2. มองหาความหมายที่ดีกับสิ่งนั้นๆให้เจอ ว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง
        3. เปลี่ยนเรื่องที่โฟกัสใหม่ ไปจดจ่อกับเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแทน
        4. ค้นหาคำพูดดีๆ เพื่อพูดกับตัวเอง
        5. เปลี่ยนภาษาที่เป็นข้อจำกัด เป็นภาษาที่ให้พลังแทน
        6. สร้างภาษาที่นำไปสู่ความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น
        7. ปรับร่างกายให้อยู่ในลักษณะที่สดชื่น มีพลังเชิงบวก
        8. ทำท่าทางที่ทำให้ตัวเองเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง

หัวใจสำคัญที่มีผลกับสภาพแวดล้อม

        ฟังดูแล้วอาจเป็นเรื่องแปลกว่าจะเป็นไปได้อย่างไร จริงๆแล้วเป็นการเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองครับ เพราะสมองจะรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และทำให้เราป้อนข้อมูลที่ดีๆ ให้กับสมอง ทำให้สมองประมวลผลแล้วส่งสิ่งดีๆ ออกมาเช่นเดียวกันครับ ลองทดลองใช้ดูครับจะช่วยให้เราออกจากสภาวะที่ไม่ดีของเราได้เร็วขึ้นครับ นี่เป็นเทคนิคที่ผมได้ทดลองใช้กับตัวเองครับ เชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านครับ

แสดงความคิดเห็น