การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่กลยุทธ์ธุรกิจ ด้วยคำถามเบื้องต้น

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     22 กุมภาพันธ์ 2564     24     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่กลยุทธ์ธุรกิจ ด้วยคำถามเบื้องต้น

    ทำไมเราต้องเลือกอยู่ในธุรกิจนี้?
    แนวโน้มของธุรกิจลักษณะนี้ ในอนาคตจะเป็นอย่างไร?
    เราสามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะอะไร?
    เรามีความแตกต่างที่โดดเด่น ในเรื่องอะไรบ้าง?
    เราต้องการสร้างเอกลักษณ์ขององค์กร เป็นอย่างไร?
    เราจะบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างไร?
    เรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ คือเรื่องอะไร?
    เราจะนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างไร?
   
   คำถามต่างๆ ที่เหมาะสมและสามารถนำมาใช้สำรวจแนวความคิดของผู้บริหาร เกี่ยวกับทิศทางขององค์กร ยังมีอีกมากมายครับ

 หากกลุ่มผู้บริหารภายในองค์กร ช่วยกันตั้งคำถาม และ/หรือ ใช้คำถามเบื้องต้นเหล่านี้…เพื่อค้นหาคำตอบต่างๆ ของแต่ละบุคคล แล้วนำมารวบรวม แล้วสรุปเป็น
ประเด็นที่สำคัญจริงๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่”…จะได้ข้อมูลในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรได้ครับ
 
  หลายๆองค์กร ทำธุรกิจไปเรื่อยๆ พยายามปรับเปลี่ยนองค์กรและทีมงาน อยู่ตลอดเวลา แต่สถานการณ์อาจยังไม่ดีขึ้น…ลองใช้คำถามลักษณะนี้ดูครับ
 
  คำตอบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจคิดและระดมสมองกันจริงๆ…สามารถสะท้อน หลายสิ่ง หลายอย่าง ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ได้ด้วยข้อมูลที่ชัดเจนครับ
 
  องค์กร…กำลังไปถูกทิศ ถูกทาง หรือ หลงทางอยู่ในเขาวงกต หรือไม่?  
 
  คำตอบจากกลุ่มผู้บริหารองค์กรเท่านั้น…ที่จะสะท้อนความจริงครับ!  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ธุรกิจคำถามปรับเปลี่ยน

แสดงความคิดเห็น