การฝึกฝนทักษะการฟัง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     21 มิถุนายน 2562     1,353     0

     สิ่งที่มีอิทธิพลกำหนดการฟังเรื่องที่ผมได้ยิน คืออะไรบ้างนะ? ผมตั้งใจฝึกฝนทักษะการฟังด้วยรูปแบบต่างๆ มากมายมาหลายปี เพื่อให้สามารถเป็นโค้ชที่ดีและสามารถเข้าใจเรื่องราวของโค้ชชี่อย่างแท้จริง!

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการฝึกฝนการฟังดังกล่าว ทำให้ผมมองเห็นว่า เรื่องที่เราได้ยินมาจากปัจจัยเหล่านี้ครับ
บทบาท (หมวกที่ใส่) ในขณะฟัง ด้วยบทบาทที่ต่างกัน ทำให้ประเด็นที่ได้ยินต่างกัน เช่น หัวหน้างาน วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา พ่อ พี่ เพื่อน เป็นต้น ทำให้ผมต้องเตือนสติตัวเองว่า ใช้บทบาทอะไรอยู่
จุดประสงค์ (เจตนา) ของการรับฟัง ค้นหาปัญหา กับ มองหาโอาส ก็ได้ยินเรื่องราวต่างกันแล้วครับ ผมจึงต้องคอยปรับเจตนาที่เป็นเชิงบวกของตัวเองบ่อยๆครับ
กรอบความคิด (Mindset) ที่ใช้ในการฟัง ทั้ง ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ของผมที่มีมาในอดีต มีอิทธิพลต่อการฟังของผมมากมาย ผมจึงต้องตั้งสติ ไม่สรุปความไปเอง หรือด่วนสรุปเรื่องราวต่างๆ เร็วเกินไป ต้องพิจารณาองค์ประกอบของเรื่องที่ได้ยินให้มากขึ้นครับ

     สภาวะอารมณ์ของตัวเองในขณะนั้น เพราะหากอยู่กับอารมณ์เชิงลบมากเกินไป ย่อมขาดซึ่งเหตุผล การรับฟังจะได้ยิน แต่คำที่เป็นปัญหาครับ

     การคอยสังเกตตัวเองบ่อยๆ ขึ้น ด้วยการมีสติอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้น ทำให้รู้ได้ว่า กำลังใช้หัวข้อไหนในการฟัง แล้วใช้สิ่งที่ควรใช้ในการฟังครั้งนั้นหรือไม่ ผมก็จะมีสมาธิในการฟังเพิ่มขึ้นทันที เรื่องที่ได้ยินก็จะเป็นข้อมูลที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้นไปด้วยครับ ลองสังเกตการฟังของคุณในครั้งต่อไปดูซิครับ คุณจะประหลาดใจว่า เรื่องที่ได้ยินแตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงครับ

แสดงความคิดเห็น