การพัฒนาคุณลักษณะของบุคคลในสภาวะวิกฤตด้วย 5 เรื่อง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     30 ตุลาคม 2563     94     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    การพัฒนาคุณลักษณะของบุคคลในสภาวะวิกฤตด้วย 5 เรื่อง

ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)…เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดอยู่เสมอๆ ในสภาวะปกติก็ชอบสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเอง ไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตมากเกินไป สร้างนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ
ความว่องไว (Agility)…ให้ความสำคัญกับ “ผลลัพธ์ของงาน” มากกว่าการยึดถือเพียงขั้นตอนและกระบวนการ ส่งมอบงานและพร้อมรับ Feedback เพื่อนำไปปรับปรุงทันที ตัดสินใจร่วมกับเป็นทีม มากกว่าการรอสายบังคับบัญชา
จดจ่อที่จุดแข็ง (Focus Strength Point)…เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถ เพื่อนำมาเป็นจุดเริ่มต้นให้การพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งๆขึ้น บนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด เพราะประสบการณ์ที่เคยสำเร็จ มีคุณค่าที่เป็นตัวเองซ่อนอยู่มากมาย
พลังสุขภาพจิต (Resilience Quotient)…ความสามารถทางอารมณ์และจิตใจ ในการฟื้นตัวหลังจากเจอวิกฤติและเหตุการณ์ร้ายๆ อย่างมีสติและตระหนักรู้ถึงเหตุผลที่เกิดขึ้น พร้อมกลับมาอยู่กับเรื่องราวที่เป็นปัจจุบัน ตามความเป็นจริง แล้วสร้างแนวทางเลือกใหม่ให้กับตัวเอง
การกระจายความเสี่ยง(Diversify)…พยายามสังเกตุผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หากสิ่งที่ตั้งใจ ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ การประเมินความเสี่ยง(Risk)ที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมแผนสำรองในการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบหรือลดผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุด

หากเราพัฒนาคุณลักษณะเหล่านี้อยู่เสมอ ก็จะทำสามารถเผชิญกับวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ แล้วมีแนวทางก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปได้ แล้วพร้อมดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป จนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  สภาวะวิกฤติAgile ManagementDigital Marketing

แสดงความคิดเห็น