การพัฒนาตัวเองด้วยกระบวนการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     21 มิถุนายน 2562     1,753     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การพัฒนาตัวเองด้วยกระบวนการโค้ช

     การพัฒนาตัวเอง! คือ การสร้างกระบวนเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง เกิดจากความเต็มใจ เพราะมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ โดยใช้คุณค่าของตัวเอง สู่การทำให้ผู้อื่นได้ประโยชน์นั้นๆ ด้วย การพัฒนาเรื่องนั้นๆ จึงจะยั่งยืนครับ!

     ผมเลือกพัฒนาตัวเอง แล้วยอมรับกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร! ก็นำมาพิจารณา ทบทวน Unpack ปรับเปลี่ยน ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้น เรื่องที่จะพัฒนาต้องเกิดจาก ความต้องการของตัวผมเองครับ!

     ผมจึงเชื่อเสมอมาว่า ผมไม่สามารถพัฒนาใครได้เลย เพราะการพัฒนาต้องเกิดจากเขาเป็นผู้เลือกและเต็มใจที่จะไปปฏิบัติด้วยตัวเขาเอง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเขา เกิดจากการตระหนักรู้ในสิ่งที่เขาจะไปปฏิบัติด้วยตัวเขาเอง ไม่ใช่การออกแบบวิธีของเรา

     กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เป็นสิ่งที่ผมเลือกใช้ เพื่อทำให้โค้ชชี่สามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้ โค้ชไม่ได้ทำให้โค้ชชี่เปลี่ยนโดยตรง เพียงแค่ใช้กระบวนการโค้ชที่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะทำให้โค้ชยินดีเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองครับ

     ผมในฐานะโค้ช ไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ เพียงแค่เชื่อมั่นกระบวนการโค้ช แล้วพัฒนากระบวนการโค้ชของตัวเองไปเรื่อยๆ เพื่อส่งผลให้โค้ชชี่เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเองให้มากที่สุด จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้เองอย่างเป็นธรรมชาติครับ

     โค้ช ไม่ได้ทำให้ใครเปลี่ยนแปลงครับ!

     กระบวนการโค้ช ที่โค้ชใช้ทำให้โค้ชชี่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ!

     ผมเชื่อเช่นนั้น 100% ครับ

แสดงความคิดเห็น