การพัฒนาตัวเองด้วยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 ธันวาคม 2561     1,608     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    การพัฒนาตัวเองด้วยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง

     การพัฒนาตัวเองด้วยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง ทำได้อย่างไร?

     การช่วยเหลือให้ผู้อื่นใช้ ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ของตัวเองให้เต็มที่ย่อมมีหลากหลายวิธีครับ ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาจะเลือกวิธีใดที่เหมาะสมที่สุด

     วันนี้อยากแลกเปลี่ยน "เทคนิคการโค้ชด้วย NLP Coaching" ที่ทำให้ผู้รับคำปรึกษา (โค้ชชี่) ได้สำรวจข้อจำกัดที่บดบัง พลังในตัวของเขาว่า คือเรื่องอะไร? แล้วทำให้เลือกสร้างแนวทางการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเองต่อไป

สิ่งที่บดบังพลังในคนส่วนใหญ่ คือ
      ความเชื่ออันจำกัด (Limiting Belief)
      ความคิดเชิงลบ (Negative Thinking)
      อารมณ์เชิงลบ (Negative Emotion)
      ประสบการณ์ในอดีต (Past Experience)

การพัฒนาตัวเองด้วยศักยภาพ


     หากทำให้เขาเคลื่อนก้อนเมฆแต่ละก่อนออกไปได้ ก็จะทำให้เขาได้ใช้ พลังภายในของตัวเองอย่างเต็มที่ เสมือนหนึ่งแสงอาทิตย์ที่สว่างไสว ไร้ซึ่งเมฆมาบังครับ

เทคนิคการโค้ช คือ การชวนคิด ชวนคุย ให้ เลือก
      ความเชื่อที่ทรงพลัง (Empowering Belief)
      ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
      การเรียนรู้เรื่องดีๆที่เกิดขึ้น (Positive Learning)
      การลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ (New Behavior)

     การช่วยให้โค้ชชี่ มองเห็นตัวเอง ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ยินดีเลือกเปลี่ยนตัวเอง แล้วให้เลือกวิธีปฏิบัติด้วยตัวเองใหม่ ก็ทำให้ใช้ศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้วครับ

แสดงความคิดเห็น