การพัฒนาตัวเองด้วย 5Q

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 กรกฎาคม 2562     2,384     0

     สวัสดีครับ ผมชอบเรื่องการพัฒนาตัวเองด้วย 5Q ที่ผมใช้สอนอยู่เป็นอย่างมากเพราะระหว่างการสอนแนว Training & Group Coaching (T&GC) ก็ทำให้สะท้อนตัวเองด้วยว่า เราได้พัฒนาความฉลาดในเรื่องต่างๆ ไปได้มากแค่ไหน ซึ่ง 5Q ที่ผมสอนมีดังนี้ครับ
      ความฉลาดด้านปัญญา ความรู้ (IQ)
      ความฉลาดด้านอารมณ์ของตัวเอง (EQ)
      ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค (AQ)
      ความฉลาดในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ (CQ)
      ความฉลาดในการเป็นคนมีคุณค่า (OQ)

     วันนี้อยากนำเรื่อง “ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค (AQ)” มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ เพราะส่วนใหญ่เราจะรู้จักและพัฒนา IQ และ EQ แต่อาจจะละเลยการพัฒนา AQ ทำให้ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

การแบ่งประเภทของคนที่มีความฉลาดในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค (AQ) เป็นดังนี้
      คนที่เห็นปัญหา อุปสรรคแล้วยอมแพ้ง่าย (Quitter)
      คนที่เผชิญปัญหา แต่ หยุดพักบ่อยและนานเกินไป (Camper)
      คนที่มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ค่อยๆก้าวข้ามปัญหาที่ละอย่าง (Climber)     ผมพัฒนาตัวเองในเรื่อง AQ มาโดยตลอด โดยการสังเกต บุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งใกล้ตัว (รู้จัก) และไกลตัว (บุคคลสาธารณะ) ที่ชื่นชอบ ทำให้เห็นแนวความคิดของเขาในการมุ่งสู่เป้าหมายที่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลประเภทที่ 3 ที่มีใจจดจ่อกับเป้าหมายแล้วค่อยๆ แก้ปัญหาต่างๆ ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าเขาไม่มีปัญหา แต่วิธีการที่เขาเผชิญกับปัญหามากกว่า ทำให้เขาประสบความสำเร็จ

     แนวความคิดของ AQ เปรียบเสมือนการปีนภูเขาสูงที่ท้าท้าย คนที่ต้องการพิชิตยอดเขาที่สูงนั้น ต้องเตรียมตัวทำงานหนัก และพร้อมจะเผชิญ ปัญหา อุปสรรค

     กลุ่มที่ 1 ที่เห็นยอดเขาแล้วก็มักบอกว่า ทำไม่ได้หรอก! มันยากเกินไป! น้อยคนที่ทำได้! เขาก็เลยเลิกปีน
     กลุ่มที่ 2 ช่วงแรกของการเผชิญ ก็ยังสู้อยู่แล้ววิ่งเข้าหาปัญหา แต่ก็ทำได้สักพักจะรู้สึกเหนื่อยและท้อ ขอพักก่อน แล้วเพลิดเพลินกับการพัก ทำให้ไม่อยากลุกขึ้นมาปีนเขาต่อไปแล้ว
     กลุ่มที่ 3 จะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเส้นทางปีนเขานี้มีความลำบากช่วงไหนบ้างและควรพักช่วงไหน นานเท่าไหร่ แล้วรีบเดินทางต่อไป เสมือนหนึ่งมีแผนการที่จะมุ่งสู่เป้าหมายแล้ว การเผชิญปัญหาและอุปสรรคเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งที่ต้องเจอเท่านั้นเอง

     ผมตั้งใจให้ตัวเองมีความฉลาดในระดับที่ 3 และคงพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับ เพราะก็มีการท้ออยู่บ่อยๆ อิอิ เดี๋ยวต้องรีบไปเขียนเครื่องมือโค้ชต่อแล้วครับ เพราะเป็นเป้าหมายของผมที่ต้องการเป็นโค้ชที่เป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าเส้นทางจะยากแค่ไหนผมก็จะไปให้ถึงครับ ขอบคุณครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  5Qความฉลาดทางอารมณ์การแก้ปัญหา

แสดงความคิดเห็น