การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรภายใน ตอนจบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     3 กันยายน 2561     1,855     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรภายใน ตอนจบ

5. จัดเตรียมองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ที่ใช้เสริมระหว่างการฝึกอบรม
องค์ประกอบสำคัญที่ใช้เสริม เพื่อดึงดูดเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสนใจ ไม่เบื่อหน่าย, ไม่ง่วง, ไม่หลับ ซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ มีอยู่มากมายที่ให้เลือกใช้ แต่เราต้องมั่นใจว่า เราสามารถใช้ได้และสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
การรวบรวมองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ไว้เยอะๆ ก็จะทำให้เราเป็นวิทยากรที่มีความหลากหลาย ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายและทยอยหัดใช้ไปเรื่อยๆ เราก็จะเกิดความชำนาญขึ้นเองในอนาคต สิ่งที่ผมรวบรวมไว้จากแหล่งต่างๆ มีหลายอย่าง เช่น
      กิจกรรมออกกำลังกายใน Class แก้ง่วงในบางครั้ง
      รูปภาพให้แนวคิด
      VDO ให้แนวความคิด
      นิทานเสริมปัญญา และให้แง่คิดดีๆ
      กรณีศึกษาจากประสบการณ์จริง
      คำคม, ประโยคดีๆ, คำสำคัญ
      เกมต่างๆ (ไม่ค่อยได้ใช้)
      Workshop ประเภทต่างๆ
      แบบทดสอบ /เทคนิคการสำรวจตัวเอง
หมายเหตุ : ผมได้นำขึ้น Website ให้ Download ฟรีแล้ว อยู่ในหมวดของเครื่องมือสำหรับ วิทยากรลองพิจารณาเลือกใช้ดูครับ
หากเรามีเครื่องมือเยอะก็จะทำให้เราสามารถสอดแทรกได้ตลอดเวลา ทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้อยู่กับเนื้อหาได้นาน ก็จะทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์ สำหรับวิทยากรมือใหม่ควรเน้นที่เนื้อหาก่อน ไม่ควรเน้นที่เครื่องมือเพราะเรายังใช้เครื่องมือไม่คล่อง เนื้อหาอาจดูเครียดไป แต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้เรียนครับ

6. กำหนดขั้นตอน /แนวทางการฝึกอบรมอย่างละเอียด
หลังจากจัดเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาที่ท่านจะลงสนามแล้ว แต่ก่อนลงสนามควร กำหนดขั้นตอน และแนวทางในแต่ละช่วงเวลากันก่อนดีไหมครับ ต้องอย่าลืมว่าในแต่ละช่วงก็มีจุดประสงค์ไม่เหมือนกัน
ผมกำหนดขั้นตอนและแนวทางไว้คร่าวๆ ดังนี้ครับ
6.1 การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) :
      ทำให้เกิดความเป็นกันเองระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากรให้เร็วที่สุด
      กิจกรรมควรเป็นเรื่องง่ายๆ ที่สามารถปฏิบัติกันได้ทุกคน
      หากโยงประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาได้ก็จะดียิ่งขึ้น
6.2 การบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น :
      หลักสูตรที่ควรออกแบบทุกหลักสูตรจะเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมพูดเป็นสำคัญ
      การบรรยายในเชิงสอบถามความคิดเห็นมากกว่าการสรุปโดยตรง
      จูงใจให้ผู้เข้าอบรมคิด, เขียน, พูดให้มากๆ
6.3 การทำ Workshop :
      กิจกรรมนี้เน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเนื้อหาที่เรียนไปในช่วงแรก โดยการ ออกแบบให้สรุปแนวทางที่ผู้เข้าอบรมจะนำไปปฏิบัติต่อไปหลังจากที่เรียนรู้ไป แล้ว
      การให้ทำ Workshop ใน Class จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจทันที ไม่ต้องกลับไป ทบทวนอีกครั้ง (ซึ่งไม่มีใครไปทบทวนเลย)
      กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการนำเสนอใน Class โดยอาสาสมัคร
6.4 ปิดท้ายก่อนการฝึกอบรบ
      สรุปเนื้อหา
      สอบถามผลที่ได้รับ
      เน้นในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
      ขออาสาสมัครสรุปผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ตัวอย่างที่ผมเขียนสำหรับหลักสูตร “Leadership within You” มีดังนี้ครับ
คลิกเพื่อดู “เอกสารเพิ่ม” ของผมครับ
ผมหวังว่าทุกคนคงสามารถเขียนของตัวเองได้นะครับ เขียนง่ายๆ ก่อนก็เขียนคล้ายๆ กับการเขียนบทภาพยนตร์ครับ

7. ค้นหาแก่นสำคัญเพื่อให้การฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย
ผมเพิ่มหัวข้อนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษ เนื่องจากเห็นความสำคัญหลังจากที่ทำการฝึกอบรมไปสัก ระยะหนึ่งก็มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างการฝึกอบรม จึงคิดว่าถ้าเราค้นหาแก่นสำคัญ เหล่านี้ แล้วพยายามทำให้เกิดขึ้นก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในฐานะวิทยากรมากขึ้น จึงอยากนำมาแลกเปลี่ยน แต่ท่านที่เริ่มเป็นวิทยากรมือใหม่ อาจยังไม่จำเป็นก็ได้ครับ
แก่นสำคัญที่ผมตั้งเป็นเป้าหมายของผมเอง มีดังนี้ครับ
      เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน Class ก่อนการจบการฝึกอบรม
      ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ได้ตามความคาดหวังของตัวเอง ที่เขียนไว้ก่อนการอบรม
      ผู้เข้าอบรมยอมรับว่าได้ตามเป้าหมายตามที่ผมตั้งความคาดหวังไว้
      การฝึกอบรมสนุกสนาน ไม่มีคนหลับ ถึงแม้ว่าจะกินมากก็ตาม (อาหารอร่อยมาก)
      ผู้เข้าอบรมรับปากว่าจะนำไปปฏิบัติจริง เมื่อกลับเข้าสู่การทำงานจริง (มี Commitment เกิดขึ้นใน Class)
      เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงในตัวผู้เข้าอบรมบางส่วน เมื่อมีการติดตามผลหลังจากการฝึกอบรมไปแล้ว

ผมหวังว่าแนวทางที่ผมรวบรวมไว้ให้นี้คงทำให้ท่านอยากเป็นวิทยากรภายในบริษัทของท่านมากขึ้นนะครับ ส่วนเทคนิคอื่นๆ ที่ผมได้ใช้เพิ่มเติมใน Class จะทยอยเขียนแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับ

ยินดีต้อนรับวิทยากรภายในองค์กรทุกๆ ท่านครับ

แสดงความคิดเห็น