การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรภายใน ตอนที่3

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     3 กันยายน 2561     1,944     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรภายใน ตอนที่3

4. เขียนบทพูด (Script) ในแต่ละ Slide ให้ชัดเจน
หลายคนสงสัยว่าทำไมวิทยากรต้องเขียนบทพูดในแต่ละ Slide ด้วยหรือ ผมอยากบอกว่า ผมมีความเชื่อว่า ถ้าเราเตรียมตัวของเราดีเท่าไร ก็จะทำให้เรามั่นใจในเนื้อหาที่เราสอนมากขึ้น ถึงแม้ว่า ถ้าเราไม่เขียนบทพูด เราก็จะสอนได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเราเขียนบทพูดด้วย จะทำให้เราสอนดีขึ้นหรือไม่ คำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า ใช่ ดังนั้นผมจึงเขียนบทพูดของผมทุกหลักสูตร และถ้ามีการเปลี่ยนแปลง Slide ใหม่ในการ Upgrade หลักสูตรเดิม ผมก็จะเขียนใหม่อีกครั้งครับ
ผมทำดังนี้แล้วทำให้ผมไม่ต้องดู Slide เลยเวลาสอน สามารถพูดไปตามเนื้อหาและสอดคล้องกับสถานการณ์ได้ เพราะบทพูดที่ผมเขียนนั้นจดจำเข้าไปในสมองหมดแล้ว ถึงแม้ว่าจะพูดไม่เหมือน 100% ก็ตามแต่ก็ใกล้เคียงมากครับ
ผมจะพิมพ์ Slide มาเป็นลักษณะของ Hand out คือ มีรูป Slide 1 รูป ใน 1 แผ่น พื้นที่ด้านล่างสำหรับไว้เขียนบทพูด


“ตัวอย่างรูปเอกสาร Hand Out”

ผมใช้แนวในการเขียนบทพูด ดังนี้ครับ
      ต้องการบอกอะไรผู้เข้าอบรม ?
      จะอธิบายประเด็นไหนใน Slide เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น?
      คำถามเพื่อให้เกิดแนวความคิด
      ตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
      กรณีศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
      นิทานให้แนวความคิดเพิ่มเติม
         หมายเหตุ : บทพูดของเราเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ดังนั้นอย่ากังวลว่าจะดีหรือไม่ เราเขียนตามที่เราคิดก็จะทำให้เราพูดได้คล่องขึ้นครับ

 ตัวอย่างบทพูดของผมที่ใช้อยู่เพื่อเป็นแนวทางครับ

“Slide ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ”

      คุณปฏิบัติตัวตามผู้นำแบบไหนเป็นส่วนใหญ่ครับ ?
      ผู้นำในแต่ละแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ดังนั้นไม่สำคัญว่าคุณเป็นผู้ นำแบบไหน สำคัญว่าคุณปฏิบัติตัวในด้านดีหรือไม่
      เราพึงพอใจใน Style ผู้นำของเราหรือไม่ ?
      ลูกน้อง คิดว่าเราเป็นผู้นำแบบไหน ? ชอบหรือไม่ ?
      หัวหน้า คิดว่าเราเป็นผู้นำแบบไหน ? ชอบหรือไม่ ?

(Note: การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เราเห็นตัวเองและอยากเปลี่ยนแปลงเอง)

 ทุกท่านคงเห็นภาพรวมของการเขียนบทพูดแล้วเห็นประโยชน์แล้วน่ะครับ ลองไปใช้ดูครับ แล้วจะมั่นใจในตัวเอง ในฐานะวิทยากรเพิ่มขึ้นเองครับ

แสดงความคิดเห็น