การพัฒนาทักษะการโค้ชของตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     22 พฤษภาคม 2562     1,028     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การพัฒนาทักษะการโค้ชของตัวเอง

     ผมสำรวจตัวเองเพื่อพัฒนาทักษะการโค้ชในบทบาทต่างๆ อยู่เรื่อยๆ เพราะเชื่อว่า ยังมีเรื่องที่ผมสามารถทำได้ดีเพิ่มขึ้นอีกได้ ทั้งที่เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและการฝึกฝนปฏิบัติ ผมแบ่งหัวข้อการพัฒนาทักษะการโค้ชของตัวเองในเรื่องต่างๆ ดังนี้
      จิตวิญญาณการเป็นโค้ช (Mindset) ของผม
      สมรรถนะการเป็นโค้ชและการเป็นโค้ชมืออาชีพ (Competency)
      แนวความคิดในการให้ความสำคัญกับโค้ชชี่ (Coaching Potential)
      คุณค่าและความเป็นตัวของตัวเอง (Being & Valve)
      การใช้คำถามเปิดเชิงบวก เสริมสร้างแนวคิด (Powerful Questioning)
      การรับฟังเชิงรุกอย่างเข้าใจโค้ชชี่ (Active Listening)
      ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช (Knowledge)
      เครื่องมือที่ใช้ประกอบการโค้ช (Coaching Tools)

หัวข้อเหล่านี้เปรียบเสมือนใบตรวจประเมินตัวเอง (Check List) เพื่อทำให้ผมสำรวจและมองเห็นตัวเองอยู่เสมอโดยการใช้สติ (Mindfulness) จดจ่ออยู่กับปัจจุบันในระหว่างการโค้ชมากขึ้น การพัฒนาในด้านต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีทิศทาง
      ผมมีความสุขทุกครั้งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองในด้านที่ทำได้ดีขึ้น
      ผมดีใจทุกครั้งที่เห็นจุดที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมของตัวเอง
      ผมตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการโค้ชแล้วส่งผลต่อโค้ชชี่
      ผลกังวลทุกครั้งที่เริ่มไม่มั่นใจในตัวเองกับการโค้ชครั้งนั้นๆ
      ผมท้าทายทุกครั้งที่กำลังใช้หลักการและเครื่องมือใหม่ๆในการช่วยโค้ชชี่

     ผมมองการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะการได้เรียนรู้และปฏิบัติอยู่เสมอในเรื่องของการโค้ช ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ผมเติบโตและเข้มแข็งในการเป็นโค้ชมืออาชีพที่มีคุณภาพได้ ถ้าผมไม่แนวทางการพัฒนาตัวเองที่ชัดเจน วันนี้ผมมั่นใจว่า ผมกำลังเดินอย่างไม่หยุด เพื่อเป้าหมาย การเป็นโค้ชของผลครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชการฟังเชิงรุกMindset

แสดงความคิดเห็น