การพัฒนาทีมงานตามสมรรถภาพด้วยกระบวนการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 กุมภาพันธ์ 2562     1,690     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การพัฒนาทีมงานตามสมรรถภาพด้วยกระบวนการโค้ช

การโค้ช (Coaching) เป็นทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อช่วยให้การพัฒนาทีมงานมีประสิทธิผลมากขึ้นครับ!

จุดประสงค์การโค้ช ก็เหมือนการพัฒนาบุคลากรวิธีการอื่นๆ ที่เคยมีอยู่แล้วครับ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่มากขึ้น

การเลือกใช้แนวการพัฒนาแบบไหน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสมรรถนะของแต่ละบุคคล หากเลือกใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้แนวทางการพัฒนาไม่เกิดความสับสนครับ

การใช้แนวทางช่วยเหลือบุคลากรที่ผ่านมาในอดีต ไม่มีการ วิพากษ์ วิจารณ์ การถูกผิดมาก่อน การโค้ช (Coaching) ก็ควรเป็นเช่นเดียวกันครับ เพราะถือว่าเป็นวิธีการพัฒนาบุคคลด้วยเช่นเดียวกัน

การโค้ช (Coaching) และการสอนด้วยวิธีอื่นๆ มีการแบ่งพื้นที่การช่วยเหลือที่แตกต่างกัน เพราะจุดมุ่งเน้นของแต่ละวิธีก็จะแตกต่างกันไปครับ

ผมเชื่อว่า การชัดเจนในวิธีการสอนของตัวเอง จะทำให้การพัฒนา สามารถดำเนินการได้ตรงจุดมากที่สุด การพัฒนาทักษะการสอนแต่ละแบบก็ไม่สับสนครับ

การพัฒนาทีมงานตามสมรรถภาพด้วยกระบวนการโค้ช

ผมตั้งใจแยกแยะการสอนของตัวเองให้ชัดเจน เพื่อให้ตัวเองไม่สับสนในการฝึกฝนเรื่องที่ตัวเองไม่คุ้นเคยครับ เหมือนการใช้เครื่องมือต่างๆ ควรเข้าใจวิธีใช้ให้ถูกต้อง ก็จะใช้เครื่องมือชิ้นนั้นได้คุ้มค่าครับ ถ้าจำเป็นอาจใช้เครื่องมือทดแทนกันได้บ้าง ถึงแม้จะต่างจุดประสงค์กันไปบ้างก็ตาม ขอให้พอใช้งานได้ ก็ได้ครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  กระบวนการโค้ชทักษะการโค้ชCoaching

แสดงความคิดเห็น