การพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับขีดความสามารถ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     30 มกราคม 2563     1,454     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    การพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับขีดความสามารถ

          การค้นคว้าวิจัยในเชิงปฏิบัติจริง เพื่อสร้างมาตรฐานการสอนของตัวเอง ให้สามารถวัดผลลัพธ์ที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นเรื่องท้าทายมากครับ

          ตอนนี้ได้สร้าง Intervention Model เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถ (Competency) ตามความต้องการของลักษณะธุรกิจขององค์กร เพื่อสนับสนุน Corporate Business HRD โดยวัดผลลัพธ์ที่ Competency Learning Model 70:20:10 ตามมาตรฐานสากลครับ          การเรียนรู้ ค้นคว้า ปฏิบัติจริง ตลอดเวลาที่ผ่านมาทำให้มั่นใจว่า The World of Coaching สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่าลงตัวและเหมาะสมมากครับ!

          การเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงธุรกิจขององค์กรหนึ่งๆ ผ่านโปรแกรมที่ใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรอย่างมีมาตรฐาน ไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ทำให้การลงทุนเรื่องการพัฒนาบุคลากรไม่สูญเปล่าครับ!

          ผมตั้งใจสร้างมาตรฐานการสอนและการโค้ชของตัวเองและทีมงาน เพื่อทำให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเกิดความมั่นใจในงบประมาณที่ลงทุนในด้านการพัฒนาบุคลากรว่า "สามารถวัดผลลัพธ์ได้จริง (Return on Training Investment)" จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ ไม่อยากให้เกิดบรรยากาศว่า ลงทุนแล้วไม่ได้อะไรครับ!

          ถ้าวิทยากรและโค้ชทุกคนช่วยกันสร้างมาตรฐานการสอนของตัวเอง ให้สามารถวัดผลลัพธ์ได้จริง! เพื่อพิสูจน์ให้เจ้าของเงินลงทุน เห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆ ธุรกิจที่พวกเราอยู่จะได้เติบโตกันต่อไปนะครับ!

          ผมเชื่อว่า การฝึกอบรมและการโค้ชที่มีมาตรฐาน สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียนได้จริง ตอนนี้คงถึงเวลาที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นกันครับ เพราะเจ้าของเงินลงทุน คงต้องการแบบนั้นครับ

          วิทยากรและโค้ชทุกท่านมาช่วยกันสร้างมาตรฐานตาม Style ของแต่ละคนกันเถอะครับ เพื่อยกมาตรฐานธุรกิจฝึกอบรมให้สูงขึ้น จะได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีมาตรฐานให้ลูกค้าเลือกตามความเหมาะสมกันครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาบุคคลากรIntervention ModelHRD

แสดงความคิดเห็น