การฟังในฐานะโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 กันยายน 2561     1,457     0

การฟังในฐานะโค้ชแตกต่างจากการฟังทั่วไปอย่างไร?

โค้ช เปรียบเสมือนกระจกเงา สะท้อนให้โค้ชชี่ มองเห็นตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ และเกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง!

การฟังของโค้ช จึงเป็นการฟังแบบกระจกเงา คือ
 การฟังที่ไม่พิพากษา เพราะกระจกเงาสะท้อนความเป็นโค้ชชี่ ไม่ใช่มาตรฐานของโค้ช
 การฟังแบบเข้าอก เข้าใจ โค้ชชี่ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้โค้ชชี่มีอิสระที่จะคิดได้ด้วยตัวเอง
 การฟังการฟังอย่างมีสติ สมาธิ จดจ่อเฉพาะปัจจุบันดับโค้ชชี่ ไม่ใช้ข้อมูลในอดีต และไม่กังวลอนาคตที่ยังมาไม่ถึง โค้ชไม่มโนไปเองด้วยประสบการณ์ของโค้ช
 การฟังที่เรื่องราวของโค้ชชี่เท่านั้น ไม่ได้ฟังที่ปัญหา อุปสรรค หรืออารมณ์ แต่ฟังเป็นเรื่องเล่าที่โค้ชต้องการสื่อสารให้ฟัง
 การฟังในสิ่งที่โค้ชชี่ไม่ได้พูด ที่สะท้อนถึง ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ต่างๆ ของโค้ชชี่ผ่านคำสำคัญต่างๆ

บทบาทผู้จัดการ

การฟังที่ดี จะช่วยทำให้การใช้คำถามที่ช่วยให้โค้ชชี่ตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองในเรื่องต่างๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น ทำให้โค้ชชี่ค้นพบวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง บนสภาวะที่ดีของตัวเอง กับเป้าหมายที่ตั้งใจให้บรรลุผลลัพธ์ ได้อย่างมีประสิทธิผลครับ

การฝึกการฟังเริ่มต้นแบบง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเป็นโค้ชก็ได้นะครับ

แสดงความคิดเห็น