การฟังให้เห็น คืออะไร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 มกราคม 2564     44     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    การฟังให้เห็น คืออะไร

      การฟังแล้วเกิดความเข้าใจ ในสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร เป็นสำคัญมากๆ…เพราะส่วนใหญ่เราจะเข้าใจ "เรื่องของผู้พูด บนกรอบความคิดของเรา"…ทำให้เราคิดไปเองว่า เข้าใจเขาแล้ว ทั้งๆที่อาจเข้าใจไม่ตรงกับที่เขาต้องการสื่อกับเรา
      การฟังที่ดี ต้องได้ยินมากกว่าที่เขาพูด แล้วเข้าใจที่ตัวตนของผู้พูดก่อน ที่จะเข้าใจในเรื่องที่พูด…เพราะเบื้องหลังคำพูดของบุคคล มาจาก ความเชื่อ คุณค่า และประสบการณ์ที่เขา เลือกใช้ในขณะนั้น
  การฟังในเห็นอย่างครบถ้วน อาจหมายถึง…
  การฟัง ในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมา
  การฟัง ระหว่างบรรทัดของคำพูดทั้งหมด
  การฟังเชิงลึก ที่เป็น จุดประสงค์และความต้องการอย่างแท้จริง
  การฟังที่ภายในของบุคคล ที่เป็น ความคิด ความรู้สึก ของเขา
  การฟังเบื้องหลัง คำพูดที่สื่อสารออกมา ที่เป็นคุณลักษณะ
     การฟัง เป็นทักษะที่มีความสำคัญ ในการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับบุคคลที่เราติดต่อด้วย…เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน


 

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การฟังเห็นคืออะไร

แสดงความคิดเห็น