การวัดผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 กันยายน 2562     1,554     0

        ถ้าตั้งใจจริง! สำเร็จแน่นอนครับ!

        ผมตั้งใจ ตั้งแต่ เริ่มต้นเป็นวิทยากรและโค้ชว่า การสอนแนว Training and Group Coaching ต้องสามารถวัดผลลัพธ์จากการฝึกอบรมได้ ผมจึงพัฒนาแนวการสอนของตัวเองเรื่อยมาครับ!

        ตอนนี้ผมเชื่อมโยงแนวการสอนกับผลลัพธ์ที่องค์กรคาดหวังครับ คือ หลักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) แบบ 70:20:10 กับระดับการวัดผลลัพธ์ของการอบรมครับ

        การสอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ระดับ 1-5 เป็นส่วน 10% ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ใน Class (Learning by Course)
        ผลลัพธ์ระดับที่ 6 เป็นส่วน 20% ที่ผู้เรียนตั้งใจนำความรู้ที่ได้รับเป็นการบ้าน กลับไปเรียนรู้ร่วมกับทีมงาน (Learning by Others)
        หากผู้เรียนได้รับผลลัพธ์ระดับที่ 7 เป็นส่วน 70% ที่ผู้เรียนกำหนดว่า จะนำความรู้ไปสร้างเป็นโครงการเรียนรู้ร่วมกันในทีม ทำให้สามารถเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

        แนวการสอนที่ตอบโจทย์ของ HRD ในองค์กร เป็นความตั้งใจของวิทยากรทุกคนครับ เพื่อทำให้การพัฒนาบุคลากรที่องค์กรต้องการบรรลุความสำเร็จครับ วิทยากรทุกคนจึงมุ่งเน้นทำให้ได้ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารองค์กรในเรื่อง ผลตอบแทนจากการลงทุนเรื่องฝึกอบรมครับ (Return on Training Investment)

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาบุคลากรHRDแนวการสอน

แสดงความคิดเห็น