การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 เมษายน 2562     1,261     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง

     ผมเชื่อว่า คำถามลักษณะนี้ เกิดขึ้นกับคนหลายๆคน ที่เที่ยวตามหา "ความเชื่อมั่นในตัวเอง" จากที่ต่างๆ โดยการเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองคิดว่ายังขาดอยู่ และหวังว่าจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น!

     หลายๆ คน เกิดรู้สึกว่า พอได้ความรู้มาเพิ่ม แล้วรู้สึกดี แต่กลับยิ่งขาดความเชื่อมั่นในการลงมือทำมากขึ้น! เป็นเพราะเหตุใด?

การเรียนรู้ของคนเรา สามารถแบ่งได้หลายๆแบบ เช่น
      การเรียนเพื่อให้รู้ พยายามทำความเข้าใจในความรู้นั้นๆ เกิดเป็นความเครียด เพราะกลัวไม่รู้
      การเรียนเพื่อเปรียบเทียบ ค้นหาความแตกต่างจากสิ่งที่ตัวเองรู้แล้ว ทำให้ไม่ได้รู้เพิ่มขึ้นมากนัก เพราะคิดว่ารู้แล้ว จึงปิดรับโดยไม่รู้ตัว
      การเรียนรู้เฉพาะหลักการของเนื้อหา ไม่ยึดติดกับความรู้แต่สนใจเรียนรู้ หลักการที่เป็นต้นตอของความรู้ ทำให้ได้หลักการเพิ่ม
      การเรียนรู้แบบเชื่อมโยง การนำความรู้ที่ได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับความรู้เดิมของตัวเองแล้วทำให้กลายเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่สับสนกับความรู้ใหม่
      การเรียนรู้เพื่อการต่อยอด การทิ้งความรู้เดิมก่อนการเรียนรู้ แล้วเรียนรู้ความรู้ใหม่ นำไปปฏิบัติ จะเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ผสมกับความรู้เดิมอย่างอัตโนมัติ

     ผมฝึกฝนการเรียนรู้แบบต่อยอด โดยการฟังแบบไม่มีความรู้เดิม (Un-Learn) แล้วทำความเข้าใจความรู้ใหม่ (Re-Learn) พร้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจด้วยตัวเอง (Learn) ไม่ได้ต้องการเข้าใจจากการฟังเท่านั้น ทำให้การต่อยอดความรู้เดิมและความรู้ใหม่ลงตัวกันมากขึ้น ไม่เกิดความอึดอัด หรือ สงสัย ระหว่างการเรียนรู้เลยครับ

     คนที่เคยได้เรียนรู้กับผม จึงมักเกิดสภาวะที่ "ไม่เข้าใจอะไร" แต่มีเรื่องที่จะไปปฏิบัติ เพื่อเรียนรู้ด้วยตัวเอง แบบไม่อึดอัดครับ เพราะผมตั้งใจให้เกิดการต่อยอดด้วยตัวผู้เรียนเองครับ การเรียนรู้แบบต่อยอดจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความรู้ของเราที่คิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง 100% ครับ ยิ่งเรียน ยิ่งเชื่อมั่น ไม่ใช่กังวลครับ

     วันนี้พวกเราเรียนรู้กันแบบไหนครับ?
     ความเชื่อมั่นในตัวเอง! สร้างได้อย่างไร?

แสดงความคิดเห็น