การสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     16 มกราคม 2562     2,582     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    การสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงาน

การพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับหัวหน้างานเพื่อนำไปใช้ประกอบกับการสอนในแบบต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก ของบุคลากรภายในทีม เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะวันนี้คำแนะนำของหัวหน้างานบางครั้งอาจไม่ค่อยได้ผล เพราะแต่ละคนก็มีความเชื่อที่ต่างกัน ดังนั้นทักษะการโค้ชอาจช่วยหัวหน้างานได้

วันนี้อยากจูงใจให้หัวหน้างานลองใช้ ทักษะการโค้ชของหัวหน้างาน (On the Job Coaching) ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงาน เพราะบุคลากรบางคนขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง จินตนาการแต่ความกลัว มีความเชื่อที่เป็นข้อจำกัดของตัวเอง ซึ่งหัวหน้างานสามารถช่วยได้ โดยการใช้แนวทางการโค้ช ดังนี้

การสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานควรมุ่งเน้นเรื่อง
คุณสมบัติเด่นของพนักงาน
ทักษะและความสามารถของพนักงาน
เรื่องที่พนักงานภาคภูมิใจ
ประสบการณ์ที่ดีๆในอดีตหัวหน้างานอาจสังเกตพนักงานที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก หรือมีคำพูดเชิงลบเกี่ยวกับตัวเอง ปฏิเสธงานยากๆ และกังวลกับผลงานของตัวเองอยู่บ่อยๆ อาจเรียกคุยแล้วใช้คำถามของโค้ชแทนการแนะนำดู อาจกระตุ้นให้พนักงานคนนั้นเชื่อมั่นมากขึ้น ดังนี้ครับ
เธออยากมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นหรือไม่?
ถ้าเธอเกิดความเชื่อมั่นแล้วจะส่งผลกระทบกับเธอในเรื่องที่ดีอะไรบ้าง?
ลองบอกคุณสมบัติเด่นของเธอให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรบ้าง?
เธอมีเรื่องภาคภูมิใจเรื่องอะไรบ้าง? ที่อยากเล่าให้ฟัง
เธอคิดว่า ทักษะและความสามารถที่เธอมีอยู่และเป็นสิ่งที่เธอเชื่อมั่นคือทักษะใดบ้าง?
คุณอยากเล่าประสบการณ์ดีๆของเธอเรื่องใดให้ฟังบ้าง?

การกระตุ้นและใช้คำถามเชิงบวกให้พนักงานได้คิดด้านดีๆ ของตัวเอง จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น เพราะความคิดและความรู้สึกที่ดีแล้วย่อมส่งผลให้เกิดกำลังใจในตัวเองมากขึ้น การที่หัวหน้าทำให้พนักงานสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้เอง ย่อมดีกว่าแนะนำโดยตรงครับ แนวความคิดนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมใช้อยู่ในการโค้ช ลองประยุกต์ใช้ดูตามความเหมาะสมครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทีมงานทักษะการโค้ชหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น