การสร้างคุณค่าของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองด้วยการเปลี่ยนแปลง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     29 ตุลาคม 2561     4,523     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    การสร้างคุณค่าของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองด้วยการเปลี่ยนแปลง

     คุณค่า (Value) ทุกคนมักได้ยินกันจนคุ้นชิน แต่ไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะนำมาสร้างเป็นคุณค่าของตนเองอย่างจริงจังในการพัฒนาตัวเอง เพิ่มคุณค่าในตัวเอง เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

     เราสามารถนำคำว่าคุณค่ามาเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้ประจำตัวเราได้ ด้วยการฝึกฝน 6 ขั้นตอนดังนี้

     1. หาจุดเด่นของตัวเอง (เรื่องที่ชอบ เรื่องที่ถนัด เรื่องที่เพื่อนๆยอมรับให้เราทำบ่อยๆ) อาจเขียนให้ได้ประมาณ 5-10 ข้อแล้วค่อยมาตัดออกแล้วเลือกที่เจ๋งที่สุด เป็นเรื่องที่เราเลือกทำแล้วมีความสุขและสนุก ไม่ท้อถอยแม้ยามมีอุปสรรค สำคัญคือเราอยากพัฒนาโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสั่ง ด้วยการทำผลงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
     2. นำเรื่องนี้มาเขียนเป็นเป้าหมาย เช่น ภายใน 6 เดือน จะทำเรื่อง………..ให้มีผลคือ…………….. (เขียนติดไว้จุดที่เห็นง่าย และอ่านทุกวัน ก่อนออกจากบ้าน)
     3. วางแผนการทำให้บรรลุเป้า เป็นกำหนดการที่ชัดเจน โดยวางเป็นเดือน สัปดาห์ และวัน จาก 6 เดือน โดยระบุแผนงานย่อยให้ชัดเจน เช่นกิจกรรม ขั้นตอน เพื่อให้เป็นแผนที่ที่ชัดเจนที่สุด
     4. ฝึกฝนทุกวัน ด้วยการกำหนดเป็นกติกาสำหรับตัวเอง สำคัญต้องเขียนให้ชัดเจน แล้วเล่าให้เพื่อนหรือบุคคลที่เราไว้ใจ ที่สามารถเตือนเราได้ เพื่อจะได้ช่วยกระตุ้นให้เรามองเป้าหมาย โดยไม่ลดละเลิก
     5. คิดบวกเข้าไว้ (หากวันไหนลืมก็ไม่ต้องกังวล นึกได้ก็ทำ ไม่ต้องโทษตัวเอง) เพราะหากท่านรู้สึกผิด อาจเลิกได้ง่ายไป
     6. กล้าถามบุคคลรอบข้างว่าเราเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างไม่ต้องกลัวคำตอบ (หากเราสามารถฝึกฟังได้เราจะได้เลือกฟังแต่ข้อเท็จจริงแยกจินตนาการออกได้แสดงว่าเราใกล้สำเร็จ) แต่ที่สำคัญเราจะได้ข้อมูลในการพัฒนาตัวเองต่อได้อย่างดี

     เมื่อท่านสามารถฝึกฝนได้ 1 เรื่องแล้ว เชื่อไหมค่ะ ว่าท่านจะมีพลังมหาศาลในการ อยากพัฒนาเรื่องอื่นๆ ขึ้นอีกอย่างไม่ยากอีกต่อไป เพียงแค่เริ่มต้นให้ได้ ไม่ช้า ความสำเร็จในการเห็นคุณค่าของตนเอง จะส่งผลต่อพลังในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งกับศักยภาพภายในตัวคุณจริงๆ

     คุณค่าเราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเรา เราฝึกบ่อยๆ คุณค่าของเราก็ชัดเจนขึ้น สามารถนำคุณค่าที่มีไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกับสถานที่ เวลา เหตุการณ์ อย่างเหมาะสม

แสดงความคิดเห็น