การสร้างพลังเชาว์ปัญญาเชิงบวก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 ธันวาคม 2561     1,788     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    การสร้างพลังเชาว์ปัญญาเชิงบวก

     การสร้างพลังเชาว์ปัญญาเชิงบวก (Positive Intelligence Quotient : PQ) ให้ตัวเองและทีมงานของผมมาสักระยะหนึ่งแล้ว ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองและทีมงานค่อนข้างมาก

     การเฝ้าสังเกตการสร้างพลัง PQ นั้น ทำให้ผมมองเห็นว่า “ผมได้ใช้หลาย Q” เป็นองค์ประกอบในการสร้างพลัง PQ ให้เพิ่มขึ้นครับ

การสร้างพลัง PQ ของผมนั้น ผมมีแนวทางในการดำเนินการพอสังเขปดังนี้
      กำหนดเหตุการณ์ที่ผมตั้งใจเพิ่มพลัง PQ ให้ตัวเอง
      ประเมิน PQ ของตัวเองกับเหตุการณ์นั้นว่า PQ อยู่ในระดับกี่เปอร์เซ็นต์

     สำรวจว่า ที่พลัง PQ ของตัวผมเองยังต่ำอยู่เป็นเพราะ ผมถูกตัวบั่นทอน ตัวไหนดูดพลังของตัวเองไปครับ (ตัวบั่นทอน คือ ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก เสียงภายใน (Inner Voice) ที่เป็นเชิงลบของตัวเอง)

     ผมเริ่มตั้งสติรู้ตัวขึ้นมา เพื่อให้เข้าใจตัวบั่นทอนว่า เกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด?
     ผมทยอยขจัดตัวบั่นทอน ด้วยปัญญาของตัวเอง ประกอบไปด้วย (IQ & EQ)
     ผมเริ่มใช้ทักษะในการใช้ปัญญาอื่นๆ เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นกลาง มีสติมากขึ้น เกิดเป็น “จิตเป็นมิตร” กับตัวเองมากขึ้นครับ
     ผมสังเกตพลัง PQ ของตัวเองค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนมีเปอร์เซ็นที่สูง ทำให้อยู่กับสภาวะที่เป็นบวกกับตัวเองมากขึ้นและนานขึ้นครับ

การสร้างพลังเชาว์ปัญญาเชิงบวก (Positive Intelligence)

กระบวนต่างๆ ที่เป็นแนวทางสร้างพลัง PQ นั้น ผมพอสรุปได้ว่า ผมหยิบใช้ “Q” ต่างๆ เยอะแยะมากมาย แล้วแต่สถานการณ์นั้นๆว่า ควรใช้ตัวไหนบ้าง เช่น Intelligential Quotient: IQ
      Emotional Quotient: EQ
      Adversity Quotient: AQ
      Leadership Quotient: LQ
      Creativity Quotient: CQ
      Spiritual Quotient: SQ
      Moral Quotient: MQ

     ผมจึงขอสรุปเป็นแนวความคิดของตัวเองว่า พลัง PQ ต้องใช้ความฉลาดในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  เชาว์ปัญญาเชิงบวกPositive IntelligencePQ

แสดงความคิดเห็น