การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 ตุลาคม 2561     5,005     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

"การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม (Team Working Culture)" เป็นสุดยอด ปรารถนาขององค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จ

ผมมีโอกาสแลกเปลี่ยนลักษณะการทำงานของบุคลากรในองค์กรต่างๆ กับผู้บริหารหลายๆ ท่าน ทำให้เห็นความแตกต่างขององค์กร ทีมงาน ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน กับ องค์กรที่ยังมีข้อขัดแย้งและนำไปสู่ความล้มเหลวในภาพรวม ซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องของทำงานกันอย่างไรลักษณะการทำงานของบุคลากร หรือ ของที่ผมมองเห็นมี 3 ลักษณะ คือ
1. การทำงานเป็นไซโล ถ้ามองเป็นบุคคล ก็คือทุกคนมีความสามารถ เฉพาะตัว มีความรับผิดชอบส่วนตัวสูง สามารถทำได้เสร็จตามกำหนดและเป้าหมายของตัวเอง แต่ยังมีช่องว่างเกิดขึ้น เมื่องานนั้นไม่มีความชัดเจนว่าเป็นของใคร หากมองเป็นทีมหรือแผนก ก็จะเกิดปัญหาว่า งานนี้เป็นงานของทีมใด

2. การทำงานแบบเชื่อมต่อไร้รอยตะเข็บ การทำงานเป็นขั้นตอน มีการส่งต่อกันอย่างลงตัว และราบรื่นต่อเนื่องกันไปตลอด หากทุกคน หรือทุกทีม มีความสามารถพอๆกันและทุกทีมพร้อม ไม่มีใครเข็มแข็งและมีความสามารถเหนือกว่ากัน การทำงานลักษณะนี้จะได้ประสิทธิผล แต่หากบุคคลใด หรือทีมใด เริ่มมีปัญหาก็จะทำให้เกิดผลกระทบกับภาพรวมทันที

3. การทำงานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การทำงานแบบแทนกันได้ในบางกรณีแบบชั่วคราว แต่ทุกคน ทุกทีมยังรับผิดชอบในส่วนของตัวเอง หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับบุคคลหรือทีม ณ จุดใด ส่วนที่เหลือก็จะเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อให้ปัญหานั้นผ่านได้ แล้วก็กลับมาทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนเดิม สามารถใช้กับทีมที่เข้มแข็ง หรือ มีปัญหาในบางจุดได้อย่างลงตัว

ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ควรมุ่งเน้นให้มีการทำงานที่ทับซ้อนการบ้าง เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะบุคคลและทีมงานย่อมไม่สมบูรณ์ทั้งหมด การได้รับการช่วยเหลือย่อมทำให้เกิดการส่งเสริม (Synergy) ซึ่งกันและกัน

แสดงความคิดเห็น