การสอนแนว Training and Group Coaching มีหลาย Version

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     1 มีนาคม 2562     1,062     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    การสอนแนว Training and Group Coaching มีหลาย Version

การสอนแนว Training and Group Coaching มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมและวิธีการสร้างผลลัพธ์ ผ่านกระบวนการโค้ชด้วย Model 4M (Mirror Mindset Methodology Movement)

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีได้หลายระดับ ขึ้นอยู่กับเทคนิค วิธีการสอนและการชวนคิดของผู้สอนที่สามารถทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยินดีเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหน รวมทั้งเทคนิคแนวทางจากผู้สอน ที่เขาสามารถนำไปประยุกต์ด้วยเช่นกัน

องค์ประกอบของการสอนที่ทำให้เกิดความแตกต่างของแต่ละVersionประกอบไปด้วย
Change จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงที่อะไร เช่น Action, Belief, Mindset, Value, Focus
สัดส่วนระหว่างการTraining : Coaching ที่เดินกระบวนการตลอด6ชั่วโมง เช่น 90:10, 70:30, 50:50, 20:80
เครื่องมือ (Tools) ใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการสอน เช่น การ์ดต่างๆ, Case Study, Roleplay, Story Coaching ที่พัฒนาขึ้นมา
การทำ Rapport กับผู้เรียนในช่วงเริ่มคลาส เช่น อธิบายหลักการเยอะๆ, เน้นใช้คำถามชวนคิด, การหยิบ Keyword ของหลักสูตรมาชวนคิด, เล่าเรื่องที่คล้ายเหตุการณ์จริงแล้วใช้คำถามประเภท Laser Question
Principle Model ใหม่ๆ ที่นำมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาตลอดทั้งวัน เช่น Model พารา, Model เดินทางสู่เป้าหมาย, Model สมอง

การถอดบทเรียนการสอนและการเรียนรู้ของตัวเองหลังจากจบแต่ละคลาส ช่วยให้วิทยากรและโค้ช เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ จากประเด็นต่างๆ ลักษณะอาการหรือพฤติกรรมของผู้เรียน ที่เกิดขึ้นในคลาส นำมาสร้างองค์ประกอบใหม่ๆเพื่อให้กลายเป็น Version การสอนที่อัพเกรดตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ ได้ครับ

แสดงความคิดเห็น