การสอนแบบเชื่อมโยง Training and Group Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     3 กุมภาพันธ์ 2563     1,343     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    การสอนแบบเชื่อมโยง Training and Group Coaching

          ความรักในงานที่ทำ!... ทำให้สนุกในการค้นคว้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่เรารัก... ไม่รู้สึกเบื่อแม้จะพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆกันอยู่เรื่อยๆ... ผมคิดว่า "ผมรักการสอนแนว Training and Group Coaching" เป็นอย่างมากครับ เพราะพูดได้ทุกวัน

          วันนี้อยากแลกเปลี่ยนเรื่องที่ผมใช้ในการฝึกอบรมครับ... โดยการทำให้ผู้เรียนเชื่อมโยง

          หลักการ เนื้อหา สถานการณ์จริง การนำไปประยุกต์ใช้... เพื่อสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองครับ!          สิ่งยกตัวอย่างเช่น
          ผู้เรียนส่องกระจกเงาด้วยตัวเอง... ผ่านคำถามของวิทยากรและโค้ชที่ดำเนินการสอนอยู่... แล้วรู้สึกว่า ตัวเองมีปัญหากับการทำงานร่วมกับผู้อื่น... ตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่
          วิทยากรและโค้ช จะให้หลักการการทำงานของสมอง (Brain Working) โดยเรียนรู้ว่า สมองโต้ตอบกับสิ่งเร้าด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผล... เมื่อตระหนักรู้ด้วยการใช้ PFC ย่อมเอาชนะอารมณ์เชิงลบได้
          ผู้เรียนก็จะเชื่อมโยงไปที่เนื้อเรื่องการทำงานเป็นทีม... โดยมุ่งไปที่เป้าหมายร่วมกัน การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นต้น
          ผู้เรียนจะนึกถึงเหตุการณ์ที่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน และ/หรือ ทีมงาน ขึ้นมาทันที... เพราะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น
          การเชื่อมโยงหลักการกับเนื้อหาที่กำลังเรียนรู้อยู่ แล้วตระหนักรู้เหตุการณ์ที่เคยเกิดกับตัวเอง จะทำให้ใช้หลักการการทำงานของสมอง ค้นหาวิธีการที่ดีและเหมาะสมของตัวเอง... ในการไปปฏิบัติกับคนที่เคยมีปัญหาด้วยแนวทางใหม่ที่คิดขึ้นมาได้ ทำให้สามารถสร้างกระบวนการในการกลับไปเผชิญกับเหตุการณ์คล้ายๆเดิม ด้วยแนวทางใหม่ของตัวเองได้ทันทีครับ

          การสอนด้วยแนว Training and Group Coaching นี้มีหลากหลายเทคนิค ที่จะช่วยให้คนเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง... นี่เป็นอีกกระบวนการหนึ่งครับ

แสดงความคิดเห็น