การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 สิงหาคม 2562     1,467     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์

        การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ที่ดีกับโค้ชชี่ เป็นเรื่องที่ผมพยายามฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา เพราะส่วนตัวแล้วมักจะใช้มาตรฐานความคิดของตัวเองเป็นหลักในการสื่อสาร แต่โค้ชที่ดีต้องสื่อสารให้สอดคล้องกับลักษณะของโค้ชชี่ให้มากที่สุด จะช่วยทำให้โค้ชชี่คิดทางเลือกและวิธีการของตัวเองได้ดีขึ้น ผมมีเทคนิคหนึ่งที่วันนี้ ตั้งใจนำมาแลกเปลี่ยนในฐานะโค้ชที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างการโค้ช คือการวิเคราะห์ว่าโค้ชชี่ถนัดการสื่อสารแบบไหน เพื่อทำให้การสื่อสารในการโค้ชไหลลื่นขึ้น โดยแยกเป็นดังนี้
        การสื่อสารด้วยภาพ (Visual)
        การสื่อสารด้วยคำพูด (Audio)
        การสื่อสารที่ความรู้สึก สัมผัสได้ (Kinetic)
        การสื่อสารที่ความคิด (Digital)        กรณีที่โค้ชชี่เล่าเรื่องราวต่างๆ ของเขาให้เราฟัง ถ้าคอยสังเกตคำพูดต่างๆ ด้วยการ Matching ประเภทคำพูดของโค้ชชี่ด้วย Keywords ต่างๆ จะพอวิเคราะห์ได้ว่าโค้ชชี่ของลักษะการสื่อสารแบบไหน เช่น

        คำพูดที่มีคำว่า เห็น,ภาพ,รูป,สวย,จิตนาการ,สี จะเป็นประเภท การสื่อสารด้วยภาพ (Visual)
        คำพูดที่มีคำว่า ได้ยิน,เสียง,คำพูด,น้ำเสียง,ดัง,ตระโกน จะเป็นประเภท การสื่อสารด้วยคำพูด (Audio)
        คำพูดที่มีคำว่า รู้สึก,ชอบ,สดชื่น,เครียด,ความสุข,รัก จะเป็นประเภทการสื่อสารด้วยความรู้สึก สัมผัสได้ (Kinetic)
        คำพูดที่มีคำว่า คิด,คุ้มค่า,น่าจะ,ควร,เหตุผล,จะเป็นประเภทการสื่อสารด้วยความคิด (Digital)

        ส่วนใหญ่แล้วจะได้ยินผสมกันแต่จะมีคำซ้ำๆ ที่โดดเด่นกว่า ผมมักจะสังเกตแล้วจัดประเภทลักษณะที่โค้ชชี่ชอบใช้ในการสื่อสารมากกว่าแบบอื่นแล้วปรับตัวเองให้ใช้เรื่องเหล่านั้นมากขึ้น โดยการทำให้โค้ชชี่อยู่กับลักษณะของตัวเองให้มากที่สุด จะทำให้การโค้ชครั้งนั้นๆ ไหลลื่นไปตามโค้ชชี่ เพราะถ้าโค้ชชี่เป็นแบบ Visual แล้วเราถามว่า โค้ชชี่คิดอย่างไร ? ก็จะไม่ได้คำตอบ ผมก็จะถามว่าเห็นอะไร ? แทนครับ

        เทคนิคนี้ใช้สำหรับเพื่อสื่อสารให้การโค้ชไหลลื่นมากขึ้น ไม่ใช่การสรุปที่โค้ชชี่ แต่เพิ่มพลังการสื่อสาร การประยุกต์ใช้คงต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์อีกครั้งครับ

แสดงความคิดเห็น