การเข้าใจบุคลิกลักษณ์ของโค้ชชี่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     29 สิงหาคม 2561     1,286     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การเข้าใจบุคลิกลักษณ์ของโค้ชชี่

การเข้าใจบุคลิกลักษณ์ของโค้ชชี่เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของโค้ชครับ!

การรู้และเข้าใจเพื่อให้การโค้ชดำเนินการได้สอดคล้องกับความเป็นตัวตนของโค้ชี่มากที่สุด แล้วใช้ลักษณะเด่น คุณสมบัติเด่น พรสวรรค์ ของโค้ชชี่ในการลงมือปฏิบัติ ก็จะทำให้โค้ชชี่เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นครับ

เครื่องมือการประเมินมีหลากหลายขนิดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้สร้างไว้ครับ สามารถนำมาใช้ประกอบการโค้ชได้ครับ

ถ้าหากไม่ได้ประเมินอย่างเป็นทางการ ผมจะใช้การฟังเรื่องเล่าของโค้ชชี่เพื่อรู้จักโค้ชชี่ผ่านคำสำคัญ (Keywords) ต่างๆ ที่ได้ยินครับ เพราะคำที่โค้ชชี่พูดถึงบ่อยๆ สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตน (Being) ของโค้ชชี่ได้ระดับหนึ่งเลยครับดังนั้นก่อนการโค้ชและระหว่างการโค้ช ผมจะฟังเพื่อทำความเข้าใจผ่านเรื่องราวเหล่านี้ของโค้ชชี่เพื่อดูลักษณะต่างๆไปด้วยครับ เช่น
      แนวความคิดในการดำเนินชีวิต
      หลักการในการแก้ปัญหา
      เรื่องที่เกี่ยวกับเป้าหมาย

แล้วเทียบกับลักษณะที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของคนมากครับ ทำให้เข้าใจโค้ชชี่มากขึ้นครับ ผมอบฟังเพื่อรู้จักสีของโค้ชชี่ จากที่ได้เรียนจาก Talent SCANN ของ ดร.วนิดา มากที่สุดครับ เพราะตรงมากๆ ครับ

ทุกท่านสามารถฝึกฟังเพื่อหาคำสำคัญที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของโค้ชชี่ได้จากเรื่องราวต่างๆ ได้นะครับ ลองดูซิครับ จะได้เข้าใจเขามากขึ้นครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การฟังการโค้ชการแก้ปัญหา

แสดงความคิดเห็น