การเป็นบทบาทโค้ชพี่เลี้ยง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     5 เมษายน 2562     1,440     0

การเป็นบทบาทโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) เพื่อจุดประสงค์ใด ?

เวทีนี้ต้องมีพี่เลี้ยง คำที่พวกเราคุ้นหูกันมาตลอด สำหรับการพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆ

การเป็นโค้ชมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ ก็ควรมีพี่เลี้ยงเช่นเดียวกันครับ!

วันนี้ โค้ช เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง เพราะหลายคนเชื่อว่า การโค้ช (Coaching) ช่วยพัฒนาให้คนดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

บทบาทโค้ชพี่เลี้ยง จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้โค้ช สามารถพัฒนาศักยภาพการโค้ชของตัวเองให้เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามสไตล์การโค้ชของแต่ละคน ดังนั้นโค้ชพี่เลี้ยง จึงต้องใช้กระบวนการโค้ชในฐานะพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์มาก่อน ทำให้โค้ชสามารถถอดบทเรียนการโค้ช (Un-Pack) ของตัวเองได้ครับ

องค์กรต่างๆที่เริ่มสร้างระบบการโค้ชภายในองค์กร เพื่อให้มีการโค้ชเกิดขึ้นในทุกระดับของการพัฒนาบุคลากร โดยการสร้างโค้ชภายใน (Internal Coach) ในองค์กรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามความพร้อมของแต่ละองค์กร และคาดหวังว่าจะกลายเป็น วัฒนธรรมการโค้ช (Coaching Culture) ในองค์กรต่อไปครับ การเป็นบทบาทโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) ในองค์กรลูกค้า จึงต้องได้รับการพัฒนาต่อไปครับ เพื่อให้การโค้ชภายในองค์กรเข้มแข็งและแพร่หลายกันอย่างถูกวิธีมากขึ้นครับ ผมและทีมโค้ชของสถาบัน รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรต่างๆครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Mentor Coachโค้ชพี่เลี้ยงบทบาทโค้ช

แสดงความคิดเห็น