การเพิ่มโอกาสทางการขายด้วยตาราง ตลาด-สินค้า

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 กันยายน 2561     2,250     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การตลาด-งานขาย    การเพิ่มโอกาสทางการขายด้วยตาราง ตลาด-สินค้า

     นักขายหลายคน ไม่สามารถกระตุ้นตัวเองให้เพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมักจะมีข้ออ้างว่าตลาดแข่งขันสูง สินค้าของเราสู้คู่แข่งไม่ได้ แต่จริงๆแล้วโอกาสในการขายมีอยู่ตลอดเวลา ดังนี้


ตารางที่ 1 (ตลาดเก่า-สินค้าเก่า)
     : เราสามารถเพิ่มยอดขายได้โดยการกระตุ้นให้เขามีการซื้อซ้ำ เหมาะสำหรับสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป หรือมีโครงการต่อเนื่องต้องใช้สินค้าของเราเพิ่มเติม

ตารางที่ 2 (ตลาดเก่า-สินค้าใหม่)
     : ลูกค้าหรือตลาดเก่าที่เราดำเนินการขายอยู่นั้น อาจเพิ่งเริ่มซื้อสินค้าของเราแค่บางประเภท บางรุ่น บางโมเดล ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วเรามีสินค้าอื่นๆที่เขาสามารถเป็นลูกค้าได้ แต่เรายังไม่ได้เสนอเข้าไปเลย ถ้าเราเสนอเพิ่มก็เปิดโอกาสในการขายเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 3 (ตลาดใหม่-สินค้าเก่า)
     : ตลาดหรือลูกค้ามีอยู่หลากหลายโอกาสที่เราจะนำเสนอหมดเป็นไปได้มาก ดังนั้นเราควรค้นหาตลาดลูกค้าใหม่ๆอยู่เสมอ โดยนำเสนอสินค้าที่เราถนัดและเชี่ยวชาญในการขาย เพราะถ้าเป็นสินค้าใหม่จะขายได้ยากกว่า หากเราเพิ่มตลาดได้มากขึ้นยอดขายเราก็เพิ่มขึ้น

ตารางที่ 4 (ตลาดใหม่-สินค้าใหม่)
     : ตารางนี้เป็นเรื่องยากสำหรับนักขายทั่วไป เพราะไม่คุ้นเคยทั้งลูกค้าและสินค้าแต่เป็นโอกาสของนักขายคุณภาพ และนักขายที่แท้จริงสนใจโอกาสที่ได้เสนอขายสินค้าให้มาก ส่วนขายได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นเมื่อยอดขายไม่ถึงเป้านักขายก็จะเริ่มสนใจตารางที่หนึ่งเพิ่มขึ้น

     การพิจารณาตารางนี้อยู่เรื่อยๆ จะทำให้นักขายไม่ท้อถอยเพราะจะเห็นโอกาสทางการเสนอขายมีอยู่มากมาย ดังนั้น การพัฒนาตัวเองจึงควรทำในเรื่องที่ไม่เคยทำให้เพิ่มขึ้น อย่าใช้เพียงวิธีเดิมๆในการขาย เพราะปัจจุบันการแข่งขันค่อนข้างสูงโอกาสในการขายก็น้อยลง ดังนั้น นักขายจึงควรค้นหาโอกาสในการขายให้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  นักขายเพิ่มยอดขายการขาย

แสดงความคิดเห็น